Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 26

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

6 -
Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz
znak i naciśnij przycisk
OK
.
- Naciśnij przycisk
(czerwony), aby wprowadzić
tekst małymi literami
- Naciśnij przycisk
(zielony), aby wprowadzić
tekst wielkimi literami
- Naciśnij przycisk
(żółty), aby wprowadzić cyfrę
lub symbol
- Naciśnij przycisk
(niebieski), aby usunąć znak
7 -
Wybierz opcję
Wykonane
po zakończeniu
edytowania.
8 -
Naciśnij przycisk
BACK
, aby zamknąć listę
kanałów.
Wybieranie filtra kanałów
1 -
Naciśnij przycisk
, aby przełączyć się na
telewizor.
2 -
Naciśnij przycisk
OK
, aby otworzyć bieżącą listę
kanałów.
3 -
Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
4 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
>
Cyfrowe/analogowe
,
Darmowe/kodowane
.
5 -
Wybierz jedną z kombinacji kanałów dostępnych
na liście kanałów.
Tworzenie lub edytowanie listy ulubionych kanałów
>
OK
>
OPTIONS
>
Utwórz listę
ulubionych
Wybierz kanał i naciśnij przycisk
OK
, aby dodać ten
kanał do listy ulubionych. Po zakończeniu naciśnij
przycisk
Wykonane
.
>
OK
>
OPTIONS
>
Edytuj ulubione
Wybierz kanał i naciśnij przycisk
OK
, aby dodać ten
kanał lub usunąć go z listy ulubionych. Po
zakończeniu naciśnij przycisk
Gotowe
.
Wybieranie zakresu kanałów
>
OK
>
OPTIONS
>
Wybierz zakres
kanałów
Wybierz zakres kanałów z listy ulubionych kanałów, a
po zakończeniu naciśnij przycisk
OK
.
Wybieranie listy kanałów
>
OK
>
OPTIONS
>
Wybierz listę kanałów
Wybierz zakres kanałów z listy ulubionych kanałów, a
po zakończeniu naciśnij przycisk
OK
.
Znajdź kanał
>
OK
>
OPTIONS
>
Znajdź kanał
Gdy lista kanałów jest długa, można wyszukać na niej
konkretny kanał.
1 -
Naciśnij przycisk
, aby przełączyć się na
telewizor.
2 -
Naciśnij przycisk
OK
, aby otworzyć bieżącą listę
kanałów.
3 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
>
Znajdź kanał
i
naciśnij przycisk
OK
.
4 -
W polu wpisywania naciśnij przycisk
OK
, aby
otworzyć klawiaturę ekranową, lub opcję
BACK
,
aby ją ukryć.
5 -
Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz
znak i naciśnij przycisk
OK
.
- Naciśnij przycisk
(czerwony), aby wprowadzić
tekst małymi literami
- Naciśnij przycisk
(zielony), aby wprowadzić
tekst wielkimi literami
- Naciśnij przycisk
(żółty), aby wprowadzić cyfrę
lub symbol
- Naciśnij przycisk
(niebieski), aby usunąć znak
- Wybierz opcję
Wprowadź
, aby rozpocząć
wyszukiwanie
6 -
Po zakończeniu wyszukiwania wybierz opcję
Gotowe
.
7 -
Naciśnij przycisk
BACK
, aby zamknąć listę
kanałów.
Blokowanie lub odblokowywanie kanału
>
OK
>
OPTIONS
>
Zablokuj kanał
,
Odblokuj kanał
Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonego
kanału, można go zablokować. W celu obejrzenia
zablokowanego kanału trzeba najpierw wprowadzić
4-cyfrowy kod PIN funkcji
Blokowane funkcje
. Nie
można zablokować kanałów odbieranych z
podłączonych urządzeń.
Obok logo zablokowanego kanału będzie
wyświetlany symbol
.
Usuwanie listy ulubionych kanałów
>
OK
>
OPTIONS
>
Usuń listę ulubionych
Aby usunąć istniejącą listę ulubionych kanałów,
wybierz
Tak
.
26