Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 27

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

7.4
Ulubione kanały
Informacje o ulubionych kanałach
Możesz utworzyć listę ulubionych kanałów, która
zawiera wyłącznie te kanały, które chcesz oglądać.
Wybór listy kanałów Ulubione powoduje, że podczas
przeglądania kanałów widoczne są tylko ulubione
programy.
Tworzenie listy ulubionych kanałów
1 -
Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk
OK
, aby otworzyć listę kanałów.
2 -
Wybierz kanał i naciśnij przycisk
Zaznacz
jako ulubione
, aby oznaczyć go jako ulubiony.
3 -
Wybrany kanał zostanie oznaczony
symbolem
.
4 -
Aby zakończyć, naciśnij przycisk
BACK
.
Kanały zostaną dodane do listy Ulubione.
Usuwanie kanału z listy ulubionych
Aby usunąć kanał z listy ulubionych, wybierz kanał z
symbolem
, a następnie naciśnij ponownie
przycisk
Odzn. jako ulub.
w celu usunięcia
zaznaczenia kanału jako ulubionego.
Zmiana kolejności kanałów
W razie potrzeby można zmienić kolejność kanałów
na liście kanałów ulubionych.
1 -
Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk
OK
>
OPTIONS
>
Wybierz listę
kanałów
.
2 -
Wybierz
Ulubione naziemne
,
Ulubione kablowe
lub
Ulubione satelitarne*
, a następnie naciśnij
OPTIONS
.
3 -
Wybierz opcję
Ponownie uporządkuj kanały
,
wybierz kanał, który chcesz uporządkować, i
naciśnij
OK
.
4 -
Naciskając
przyciski nawigacyjne
, przenieś
podświetlony kanał w inne miejsce, a następnie
naciśnij przycisk
OK
.
5 -
Po zakończeniu naciśnij przycisk
Wykonane
.
* Kanały satelitarne można wyszukiwać wyłącznie w
modelach telewizorów xxPxSxxxx.
Lista ulubionych w przewodniku
telewizyjnym
Można połączyć przewodnik telewizyjny z listą
ulubionych.
1 -
Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk
OK
>
OPTIONS
>
Wybierz listę
kanałów
.
2 -
Wybierz
Ulubione naziemne
,
Ulubione kablowe
lub
Ulubione satelitarne*
, a następnie naciśnij
OK
.
3 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
, aby otworzyć
przewodnik telewizyjny.
Za pomocą przewodnika telewizyjnego można
wyświetlić listę aktualnie nadawanych i
zaplanowanych programów telewizyjnych z
ulubionych kanałów. Poza ulubionymi kanałami, 3
najczęściej oglądane kanały z domyślnej listy
nadawców zostaną dodane po ulubionych kanałach
do podglądu. Należy dodać te kanały do listy
ulubionych, aby umożliwić ich działanie (patrz
rozdział „Przewodnik telewizyjny”).
Na każdej stronie przewodnika telewizyjnego
znajduje się siatka „Czy wiesz, że...” dodana do listy
ulubionych kanałów. Kanał z siatką „Czy wiesz, że...”
zawiera przydatne wskazówki, aby poprawić sposób
obsługi telewizora.
* Kanały satelitarne można wyszukiwać wyłącznie w
modelach telewizorów xxPxSxxxx.
7.5
Telegazeta / teletekst
Napisy z teletekstu
Jeśli dostrojono kanał analogowy, należy ręcznie
udostępnić napisy dla każdego kanału.
1 -
Ustaw kanał i naciśnij przycisk
TEXT
, aby
otworzyć teletekst.
2 -
Wprowadź numer strony napisów (zwykle
888
).
3 -
Naciśnij przycisk
TEXT
ponownie, aby zamknąć
teletekst.
Jeśli podczas oglądania danego kanału analogowego
w menu napisów zostanie wybrana opcja
Włącz
,
zostaną wyświetlone napisy (o ile będą dostępne).
Aby sprawdzić, czy kanał jest analogowy czy cyfrowy,
wybierz ten kanał i naciśnij przycisk
INFO
.
27