Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 28

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Strony teletekstu
Aby otworzyć telegazetę/teletekst podczas oglądania
kanałów telewizyjnych, naciśnij przycisk
TEXT
.
Aby zamknąć telegazetę/teletekst, naciśnij ponownie
przycisk
TEXT
.
Wybór strony teletekstu
Aby wybrać stronę. . .
1 -
Wprowadź numer strony za pomocą przycisków
numerycznych.
2 -
Użyj przycisków strzałek do poruszania się po
ekranie.
3 -
Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać
oznaczony kolorem temat na dole ekranu.
Podstrony teletekstu
Pod numerem strony teletekstu może kryć się kilka
podstron. Numery podstron są wyświetlane na pasku
obok numeru głównej strony.
Aby wybrać podstronę, naciśnij przycisk
lub
.
Tematy Strony teletekstu
Niektórzy nadawcy oferują funkcję tematów Teletekst
Otwieranie tematów. strony tematów teletekstu w
ramach teletekstu, naciśnij przycisk
OPTIONS
i wybierz opcję
Przegląd T.O.P.
* Telegazeta jest dostępna tylko wtedy, gdy kanały są
zainstalowane bezpośrednio w wewnętrznym tunerze
telewizora i działa on w trybie odbioru telewizji. Jeśli
wykorzystywany jest dekoder, telegazeta nie jest
dostępna za pośrednictwem telewizora. W takim
przypadku można skorzystać z funkcji telegazety
dekodera.
Opcje teletekstu
W trybie telegazety / teletekstu naciśnij
przycisk
OPTIONS
, aby wybrać jedną z
następujących opcji...
Zatrzymaj stronę
Zatrzymywanie automatycznego przeglądania
podstron.
Podwójny obraz / Pełny ekran
Wyświetlanie kanału telewizyjnego i teletekstu obok
siebie.
Przegląd T.O.P.
Otwieranie tematów teletekstu.
Powiększanie
Powiększanie strony teletekstu, aby zwiększyć
wygodę czytania.
Odkryj
Pokazywanie ukrytych na stronie informacji.
Język
Włączanie zestawu znaków potrzebnych do
poprawnego wyświetlania teletekstu.
Teletekst 2.5
Włączanie funkcji Teletekst 2.5 oferującej lepsze
kolory i lepszą grafikę.
Konfiguracja teletekstu
Język teletekstu
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają
kilka języków teletekstu.
Ustawianie preferowanego języka teletekstu
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Język
>
Główna
telegazeta
,
Dodatkowa telegazeta
Teletekst 2.5
Jeśli jest dostępny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory
i lepszą grafikę. Teletekst 2.5 jest aktywowany jako
standardowe ustawienie fabryczne.
Aby wyłączyć Teletekst 2.5...
1 -
Naciśnij przycisk
TEXT
.
2 -
Podczas wyświetlenia telegazety / teletekstu na
ekranie naciśnij przycisk
OPTIONS
.
3 -
Wybierz kolejno opcje
Teletekst 2.5
>
Wyłącz
.
4 -
Naciśnij przycisk
(w lewo) (w razie potrzeby
wielokrotnie), aby zamknąć menu.
28