Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 29

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

8
Przewodnik
telewizyjny
8.1
Co jest potrzebne
Za pomocą przewodnika telewizyjnego można
wyświetlić listę aktualnie nadawanych i
zaplanowanych programów telewizyjnych. W
zależności od źródła informacji (danych) przewodnika
telewizyjnego wyświetlane są kanały analogowe i
cyfrowe lub tylko kanały cyfrowe. Nie wszystkie
kanały oferują dane przewodnika telewizyjnego.
Telewizor może gromadzić informacje przewodnika
telewizyjnego dotyczące kanałów zainstalowanych w
telewizorze (np. kanałów oglądanych przy użyciu
funkcji Ogląd. telewizji). Nie może gromadzić
informacji przewodnika telewizyjnego dotyczących
kanałów oglądanych z odbiornika cyfrowego.
8.2
Korzystanie z przewodnika
telewizyjnego
Otwieranie przewodnika
telewizyjnego
Aby otworzyć przewodnik telewizyjny, naciśnij
przycisk
TV GUIDE
.
Ponownie naciśnij przycisk
TV GUIDE
, aby
zamknąć przewodnik.
Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego
telewizor przeszukuje wszystkie kanały telewizyjne
pod kątem informacji do przewodnika. Może to zająć
kilka minut. Dane przewodnika telewizyjnego są
zapisywane w telewizorze.
Wybieranie programu
Przełączanie na program
• Korzystając z menu przewodnika telewizyjnego,
można przełączyć się na aktualny program.
• Aby wybrać program, użyj przycisków strzałek do
podświetlenia jego nazwy.
• Przejdź w prawo, aby wyświetlić programy
zaplanowane na późniejszą część dnia.
• Aby przełączyć się na program (kanał), wybierz
program i naciśnij przycisk
OK
.
Wyświetlanie szczegółów programu
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym
programie, naciśnij przycisk
INFO
.
Zmiana dnia
Jeśli dane przewodnika telewizyjnego pochodzą od
nadawcy, można nacisnąć przycisk
+
, aby
wyświetlić harmonogram dla jednego z następnych
dni. Naciśnij przycisk
-
, aby wrócić do
poprzedniego dnia.
Możesz także nacisnąć
przycisk
OPTIONS
i wybrać opcję
Zmień dzień
.
Ustawianie przypomnienia
Można ustawić przypomnienie o programie. W
momencie rozpoczęcia danego programu pojawi się
komunikat z powiadomieniem. Można od razu
przełączyć się na ten kanał.
Program z przypomnieniem jest oznaczony w
przewodniku telewizyjnym symbolem
(zegar).
Aby ustawić przypomnienie...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
i wybierz
zbliżający się program.
2 -
Naciśnij przycisk
Ustaw przypomn.
i naciśnij
przycisk
OK
.
Aby usunąć przypomnienie...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
i wybierz
program z przypomnieniem, który jest oznaczony
symbolem
(zegar).
2 -
Naciśnij przycisk
Wyczyść przyp.
i wybierz
opcję
Tak
, a następnie naciśnij przycisk
OK
.
Szukaj wg gatunku
Jeśli dostępne są informacje, można wyszukiwać
zaplanowane programy według gatunku, takiego jak
filmy lub sport.
Aby wyszukać programy według gatunku, naciśnij
przycisk
OPTIONS
i wybierz opcję
Szukaj wg
gatunku
.
Wybierz gatunek i naciśnij przycisk
OK
. Zostanie
wyświetlona lista znalezionych programów.
29