Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 30

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Lista przypomnień
Listę ustawionych przypomnień można wyświetlać.
Lista przypomnień
Aby otworzyć listę przypomnień...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
.
2 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
i wybierz opcję
Wszystkie przypomnienia
.
3 -
Wybierz z listy przypomnień przypomnienie,
które chcesz usunąć. Wybrane przypomnienie
zostanie oznaczone znakiem
.
4 -
Wybierz opcję
Kasuj wybr.
i naciśnij
przycisk
OK
.
5 -
Wybierz opcję
Zamknij
, aby zamknąć listę
przypomnień.
Ustawianie nagrywania
Nagrywanie można ustawić w przewodniku
telewizyjnym.
Aby zobaczyć listę nagrywania, naciśnij przycisk
Nagrania
. Program ustawiony do nagrania jest
oznaczony znakiem
(czerwona kropka) przed
nazwą programu.
Aby nagrać program...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
i wybierz
przyszły lub trwający program.
2 -
Naciśnij kolorowy przycisk
Nagrywaj
.
Aby anulować nagrywanie...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
i wybierz
program ustawiony do nagrywania.
2 -
Naciśnij kolorowy przycisk
Wyczyść
nagrywanie
.
8.3
Usługa Freeview Play
Informacje o usłudze Freeview Play
Aby korzystać z usługi
Freeview Play*
, musisz
połączyć telewizor z Internetem.
Oferta Freeview Play:
• Oglądanie programów, których nie udało Ci się
obejrzeć w okresie ostatnich 7 dni.
• Oglądanie na żywo i na żądanie, wszystkie funkcje w
jednym miejscu, bez konieczności używania aplikacji.
Możliwość wyszukiwania programów Freeview Play w
przewodniku telewizyjnym.
• Ponad 60 zwykłych kanałów i do 15 kanałów HD.
• Dostęp do usług na żądanie, takich jak odtwarzacz
BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 czy UKTV Play.
• Żadnych umów ani comiesięcznych kosztów, masz
pełną kontrolę nad wszystkim.
Szczegóły na stronie:
https://www.freeview.co.uk
* Usługa Freeview Play jest dostępna wyłącznie w
modelach telewizorów sprzedawanych na terenie
Wielkiej Brytanii.
Korzystanie z usługi Freeview Play
Aby otworzyć usługę
Freeview Play
*...
1 -
Naciśnij przycisk
(HOME), aby otworzyć menu
główne.
2 -
Wybierz opcję
Freeview Play
i naciśnij przycisk
(w prawo), aby przejrzeć dostępne odtwarzacze,
lub naciśnij przycisk
OK
, aby przejść do listy Freeview
Play.
3 -
Możesz wyszukać kanały, wpisując słowo
kluczowe w pasku wyszukiwania w prawym górnym
rogu.
4 -
Możesz nacisnąć przycisk
Rekomendacja
,
aby posortować typy programów, wybierając
określony rodzaj.
5 -
Wybierz program i naciśnij przycisk
OK
, aby
rozpocząć oglądanie.
6 -
Naciśnij przycisk
BACK
, aby zamknąć ekran.
* Usługa Freeview Play jest dostępna wyłącznie w
modelach telewizorów sprzedawanych na terenie
Wielkiej Brytanii.
30