Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 32

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Aby zaplanować nagrywanie ręcznie...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
.
2 -
Naciśnij kolorowy przycisk
Nagrania
.
3 -
U góry ekranu wybierz
opcję
Zaplanowane
i naciśnij przycisk
OK
.
4 -
Naciśnij kolorowy przycisk
Planuj
, a
następnie przycisk
OK
.
5 -
Wybierz tuner do nagrywania i naciśnij przycisk
OK
.
6 -
Wybierz kanał i naciśnij przycisk
OK
.
7 -
Określ dzień nagrywania i naciśnij przycisk
OK
.
8 -
Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia
nagrywania. Wybierz przycisk i za pomocą przycisków
(w górę) lub
(w dół) ustaw wartość godziny i
minut.
9 -
Wybierz opcję
Harmonogram
i naciśnij przycisk
OK
, aby zaplanować nagrywanie ręcznie.
Na liście zaplanowanych nagrań i przypomnień
pojawi się nowa pozycja.
Oglądanie nagrania
Aby obejrzeć nagranie...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
.
2 -
Naciśnij kolorowy przycisk
Nagrania
.
3 -
Wybierz nagranie z listy i naciśnij przycisk
OK
, aby
rozpocząć oglądanie.
4 -
Możesz używać przycisków
(pauza),
(odtwarzanie),
(przewijanie do
tyłu),
(przewijanie do przodu) i
(zatrzymanie).
5 -
Aby wrócić do oglądania telewizji, naciśnij
przycisk
EXIT
.
9.2
Wstrzymywanie programu
Co jest potrzebne
Wstrzymanie odtwarzania programu telewizyjnego
wymaga...
• podłączenia dysku twardego USB sformatowanego
w tym telewizorze;
• zainstalowania kanałów cyfrowych w telewizorze;
• odbierania informacji o kanałach z ekranowego
przewodnika telewizyjnego
Po podłączeniu i sformatowaniu dysku twardego USB
telewizor będzie przez cały czas zapisywać aktualnie
oglądany program. Po przełączeniu na inny kanał
zapis programu z poprzedniego kanału zostaje
usunięty. Następuje to również w przypadku
przełączenia telewizora w tryb gotowości.
Funkcji Pause TV nie można używać podczas
nagrywania.
Wstrzymywanie programu
Aby wstrzymać i wznowić program...
• Aby wstrzymać program, naciśnij
przycisk
(wstrzymanie). W dolnej części ekranu na
moment pojawi się pasek postępu.
• Aby wyświetlić pasek postępu, ponownie naciśnij
przycisk
(wstrzymanie).
• Aby wznowić oglądanie, naciśnij
przycisk
(odtwarzanie).
Po pojawieniu się na ekranie paska postępu naciśnij
przycisk
(do tyłu) lub
(do przodu), aby
określić, od jakiego momentu ma być odtwarzany
wstrzymany program. Kilkakrotne naciśnięcie
przycisku pozwala zmienić szybkość.
Aby powrócić do oglądania programu TV na bieżąco,
naciśnij przycisk
(zatrzymanie).
Powtórka
Ponieważ telewizor zapisuje aktualnie oglądany
program TV, można skorzystać z funkcji
kilkusekundowej powtórki programu.
Aby odtworzyć powtórkę bieżącego programu...
1 -
Naciśnij przycisk
(wstrzymanie)
2 -
Naciśnij przycisk
(przewijanie do
tyłu). Kilkakrotnie naciśnij przycisk
, aby wybrać
moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie
wstrzymanej transmisji. Kilkakrotne naciśnięcie
przycisku pozwala zmienić szybkość. W pewnym
momencie dojdziesz do początku zapisu programu
lub maksymalnego zakresu czasu.
3 -
Naciśnij przycisk
(odtwarzanie), aby
ponownie obejrzeć program.
4 -
Przycisk
(zatrzymanie) pozwala przejść do
programu na żywo.
32