Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 33

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

10
Filmy, zdjęcia i
muzyka
10.1
Z połączenia USB
Można przeglądać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i
filmy z podłączone pamięci flash USB lub dysku
twardego USB.
Gdy telewizor jest włączony, podłącz urządzenie USB
do jednego ze złączy USB.
Naciśnij przycisk
SOURCES
, a następnie wybierz
opcję
USB
. Teraz możesz przeglądać pliki w
strukturze folderów utworzonej na urządzeniu USB.
Ostrzeżenie
Jeśli podejmiesz próbę wstrzymania lub nagrania
programu na podłączonym urządzeniu USB, telewizor
wyświetli monit o sformatowanie urządzenia USB.
Takie formatowanie usunie wszystkie dane
znajdujące się w urządzeniu USB.
10.2
Zdjęcia
Oglądanie zdjęć
1 -
Naciśnij przycisk
SOURCES
, wybierz
USB
i zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Pamięć flash USB
i naciśnij
przycisk
(w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 -
Wybierz opcję
Zdjęcie
. Możesz nacisnąć przycisk
Sortuj
, aby przeglądać zdjęcia wg daty, miesiąca,
roku lub nazwy alfabetycznie.
4 -
Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk
OK
, aby je
wyświetlić.
• Aby przeglądać zdjęcia, wybierz opcję
Zdjęcia
na
pasku menu, następnie zaznacz miniaturę zdjęcia i
naciśnij przycisk
OK
.
• Jeśli w tym samym folderze znajduje się więcej
zdjęć, wybierz jedno z nich i naciśnij
przycisk
Pokaz slajdów
, aby rozpocząć
wyświetlanie pokazu slajdów ze wszystkimi zdjęciami
w tym folderze.
• Obejrzyj zdjęcie i naciśnij przycisk
INFO
, aby
wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania odtwarzaniem,
(Przejdź do poprzedniego zdjęcia w folderze),
(Przejdź do następnego zdjęcia w folderze),
(Rozpocznij odtwarzanie pokazu
slajdów),
(Wstrzymaj odtwarzanie),
(Rozpocznij
pokaz slajdów),
(Obróć zdjęcie)
Opcje dotyczące zdjęć
Podczas wyświetlenia zdjęcia naciśnij
przycisk
OPTIONS
, aby wybrać jedną z
następujących opcji:
Lista/Miniatury
Pozwala wyświetlać zdjęcia w formie listy lub serii
miniatur.
Wył. losowo, Wł. losowo
Wyświetlanie obrazów w kolejności lub losowo.
Powtarzanie, Odtwórz raz
Wyświetlanie obrazów wielokrotnie lub jeden raz.
Zatrz. muzykę
Zatrzymanie odtwarzanej muzyki.
Szybkość pokazu slajdów
Umożliwia ustawienie szybkości wyświetlania pokazu
slajdów.
Efekt przejścia w pokazie slajdów
Ustawianie sposobu przejścia między zdjęciami.
10.3
Zdjęcie 360 stopni
Oglądanie zdjęć 360 stopni
1 -
Naciśnij przycisk
SOURCES
, wybierz
USB
i zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Pamięć flash USB
i naciśnij
przycisk
(w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 -
Wybierz opcję
Zdjęcia 360 stopni
. Możesz
nacisnąć przycisk
Sortuj
, aby przeglądać zdjęcia
360 stopni wg daty, miesiąca, roku lub alfabetycznie
wg nazwy.
4 -
Wybierz zdjęcie 360 stopni i naciśnij przycisk
OK
,
aby je wyświetlić.
• Aby przeglądać zdjęcia, wybierz opcję
Zdjęcia 360
stopni
na pasku menu, następnie zaznacz miniaturę
zdjęcia i naciśnij przycisk
OK
.
• Jeśli w tym samym folderze znajduje się więcej
zdjęć 360 stopni, wybierz jedno z nich i naciśnij
przycisk
Pokaz slajdów
, aby rozpocząć
wyświetlanie pokazu slajdów ze wszystkimi zdjęciami
360 stopni w tym folderze.
• Obejrzyj zdjęcie i naciśnij przycisk
INFO
, aby
wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania odtwarzaniem,
(Przejdź do poprzedniego zdjęcia w folderze),
(Przejdź do następnego zdjęcia w folderze),
(Rozpocznij odtwarzanie pokazu
slajdów),
(Wstrzymaj odtwarzanie),
(Odtwórz
wszystko/Odtwórz 1),
(Little Planet),
(Tryb
automatyczny/Tryb ręczny).
- Little Planet: Widok Little Planet to alternatywny i
zabawny sposób wyświetlania zdjęć 360 stopni. Po
33