Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 36

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

11
Otwieranie menu
ustawień telewizora
11.1
Przegląd menu głównego
Naciśnij przycisk
(Dom), aby wybrać jedno z
poniższych menu i naciśnij przycisk
OK
.
Źródła
Ten wiersz zawiera źródła dostępne w tym
telewizorze.
Oglądanie telewizji
Ten wiersz zawiera funkcje telewizora dostępne dla
użytkownika.
Aplikacje
Ten wiersz zawiera liczbę wstępnie zainstalowanych
aplikacji.
Wyszukiwanie
Ten wiersz zawiera interfejs służący do wyszukiwania
w telewizorze.
Ustawienia
Ten wiersz zawiera ustawienia dostępne dla
użytkownika.
Można zmienić układ ikon w menu
Dom
. Aby zmienić
układ ikon, naciśnij przycisk
OK
. Możesz też wybrać
ikonę, której położenie chcesz zmienić, a następnie
przytrzymać przycisk OK przez 3 sekundy do
momentu pojawienia się strzałek wokół ikony. Użyj
przycisków nawigacyjnych, aby przesunąć
podświetloną ikonę w inne miejsce, a następnie
naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk BACK, aby
wyjść.
11.2
Często używane ustawienia i
Wszystkie ustawienia
Menu Ustawienia:
Naciśnij przycisk
(Dom)
>
Ustawienia
na pilocie
zdalnego sterowania, aby znaleźć często używane
ustawienia.
Instrukcje dotyczące instalacji kanałów,
porządkowania kanałów, aktualizacji
oprogramowania telewizora, podłączania urządzeń
zewnętrznych oraz korzystania z funkcji Smart na
telewizorze.
Zainstaluj kanały
— zaktualizuj kanały lub rozpocznij
zupełnie nową instalację kanałów.
Styl obrazu
— wybierz jeden z gotowych stylów
obrazu, aby idealnie dostosować ustawienia.
Format obrazu
— wybierz jeden z gotowych
formatów obrazu dopasowanych do ekranu.
Styl dźwięku
— wybierz jeden z gotowych stylów
dźwięku, aby idealnie dostosować ustawienia.
Wyjście audio
— ustaw odtwarzanie dźwięku w
telewizorze lub podłączonym zestawie audio.
Styl Ambilight*
— wybierz jedno z ustawień stylu
Ambilight.
Ambilight+hue*
— włącz lub wyłącz technologię
Ambilight+hue.
Wyłącznik czasowy
— skonfiguruj telewizor tak, aby
automatycznie przełączał się w tryb gotowości po
upływie zaprogramowanego czasu.
Screen off
— na czas słuchania muzyki możesz
wyłączyć ekran telewizora.
Sieć
— nawiąż połączenie z siecią domową lub
dostosuj ustawienia sieci.
Ustawienia obrazu
— dostosuj wszystkie ustawienia
obrazu.
Wszystkie ustawienia
— wyświetl menu ze
wszystkimi ustawieniami.
Pomoc
— diagnostyka i szczegółowe informacje o
odbiorniku TV. Aby uzyskać więcej informacji, w
menu
Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk
Słowa
kluczowe
i wyszukaj temat
Menu pomocy
.
Menu wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk
(Dom) na pilocie, wybierz
opcję
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
i naciśnij
przycisk
OK
.
* Ustawienia funkcji Ambilight dotyczą tylko modeli,
które obsługują tę funkcję.
11.3
Wszystkie ustawienia
Ustawienia obrazu
Styl obrazu
Wybieranie stylu
W celu łatwego dostosowania ustawień obrazu
można wybrać jeden z gotowych stylów obrazu.
(Dom)
>
Ustawienia
>
Styl obrazu, a następnie
naciśnij przycisk
OK
, aby zmienić ustawienie na
kolejną dostępną opcję.
Dostępne style obrazu to...
Osobisty
— preferencje obrazu ustawione podczas
36