Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 37

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

pierwszego uruchomienia
Jaskrawy
— do oglądania przy świetle dziennym
Naturalny
— naturalne ustawienia kolorów
Standard
— najbardziej energooszczędne
ustawienie
Film
— idealne do oglądania filmów
Gra
— idealne do gier*
Monitor
— idealne do wykorzystania telewizora jako
monitora komputerowego**
* Styl obrazu — gra nie jest dostępna w przypadku
niektórych źródeł wideo.
** Styl obrazu — opcja monitora jest dostępna tylko
wtedy, gdy dana aplikacja komputerowa ma funkcję
wideo ze źródła HDMI. Opcja HDR nie jest
obsługiwana w trybie Monitor. Telewizor może
odtwarzać filmy HDR w trybie Monitor, ale
przetwarzanie HDR nie zostanie zastosowane.
Dostosowywanie stylu
W aktualnie wybranym stylu obrazu można
dostosowywać i zapisywać ustawienia obrazu, takie
jak
Kolor
,
Kontrast
lub
Ostrość
.
Przywracanie stylu
Aby przywrócić oryginalne ustawienia stylu, naciśnij
przycisk
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Styl obrazu
, a następnie
naciśnij przycisk
Przywróć styl
.
Dla rozdzielczości HDR
Style dla rozdzielczości HDR to...
HDR — osobisty
HDR — jaskrawy
HDR — naturalny
HDR — film
HDR Gra
Dla rozdzielczości Dolby Vision
Style dla rozdzielczości Dolby Vision to...
HDR — osobisty
HDR — jaskrawy
Dolby Vision — jasny
Dolby Vision — ciemny
HDR Gra
Kolor, kontrast, ostrość, jasność
Dostosowywanie koloru
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Kolor
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
dostosować wartość nasycenia kolorów obrazu.
Dostosowywanie kontrastu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Kontrast
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
dostosować wartość kontrastu obrazu.
Można zmniejszyć kontrast, aby zmniejszyć zużycie
energii.
Dostosowywanie ostrości
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ostrość
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
dostosować wartość ostrości obrazu.
Dostosowywanie jasności
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Jasność
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
ustawić poziom jasności dla sygnału wizyjnego.
Uwaga
: Ustawienie jasności różniącej się znacznie od
wartości referencyjnej (50) może skutkować
mniejszym kontrastem.
Ustawienia trybu zaawansowanego
Ustawienia kolorów
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
Dostosowywanie wzmocnienia kolorów
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Wzmocnienie kolorów
Wybierz opcję
Maksimum, Średnio
lub
Minimum
,
aby ustawić intensywność kolorów i poziom
szczegółowości w obszarach jasnych kolorów.
Wybieranie zaprogramowanej temperatury kolorów
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Temperatura barwowa
37