Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 38

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Wybierz opcję
Normalny, Ciepły
lub
Zimny
,
aby ustawić temperaturę barwową według własnych
preferencji.
Dostosowywanie temperatury barwowej
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Niestandardowa temperatura
barwowa
Wybierz opcję Niestandardowe
w menu Temperatura barwowa, aby samodzielnie
dostosować temperaturę barwową. Naciśnij
strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby zmienić
wartość.
Regulacja punktu bieli
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Regulacja punktu bieli
Dostosuj punkt bieli na podstawie wybranej
temperatury barwowej obrazu. Naciśnij
strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby zmienić
wartość. Aby ją zresetować, naciśnij przycisk
Reset
.
Ustawienia kontrastu
Tryby kontrastu
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Zaawansowane
>
Kontrast
>
Tryb kontrastu
Wybierz opcję
Normalny
,
Zoptymalizowany dla
obrazu
lub
Zoptymalizowany pod kątem
oszczędności energii
, aby telewizor zmniejszał
kontrast w celu oszczędzania energii lub zapewnienia
najlepszego obrazu. Można też wybrać opcję
Wył.
,
aby wyłączyć tryb dostosowywania.
HDR — plus
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
HDR Plus
Wybierz dla opcji
HDR Plus
ustawienie
Wyłącz
,
Minimum
,
Średni
,
Maksimum
lub
Automat.
, aby
ustawić poziom, przy którym telewizor automatycznie
zwiększa kontrast i jasność materiałów HDR.
Uwaga
: Opcja jest dostępna w przypadku wykrycia
sygnału HDR (High-Dynamic Range).
• Telewizor może odtwarzać programy HDR z
dowolnego złącza HDMI, transmitowane przez
nadawców, ze źródła internetowego (np. Netflix) lub z
podłączonego urządzenia pamięci USB.
Kontrast dynamiczny
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Kontrast dynamiczny
Wybierz opcję
Maksimum
,
Średnio
lub
Minimum
,
aby ustawić poziom, od którego ma się rozpoczynać
automatyczne poprawianie szczegółów w ciemnych,
średnich i jasnych partiach obrazu.
Kontrast obrazu, Gamma
Kontrast wideo
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Kontrast wideo
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
dostosować poziom kontrastu obrazu.
Gamma
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Gamma
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
wybrać nieliniowe ustawienie jasności i kontrastu
obrazu.
Ultra Resolution
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Ultra Resolution
Opcja
Wł.
pozwala uzyskać doskonałą ostrość linii
oraz konturów.
Czyszczenie obrazu
Redukcja szumów
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Redukcja szumów
Wybierz opcję
Maksimum
,
Średni
lub
Minimum
,
aby ustawić poziom redukcji szumów z materiałów
wideo.
Szumy to zwykle małe poruszające się kropki
widoczne na obrazie.
38