Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 39

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Redukcja zniekształceń MPEG
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Redukcja zniekształceń MPEG
Wybierz opcję
Maksimum
,
Średni
lub
Minimum
,
aby ustawić różne poziomy redukcji zniekształceń w
cyfrowych materiałach wideo.
Zniekształcenia MPEG są najczęściej widoczne na
obrazie wyświetlanym na ekranie jako niewielkie
kwadraty lub poszarpane krawędzie.
Ustawienia ruchu
Style ruchu
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Style ruchu
Style ruchu to tryby ustawienia ruchu
zoptymalizowane pod kątem różnych materiałów
wideo.
Wybierz opcję
Wyłącz
, aby wyłączyć lub wybrać
jeden ze stylów ruchu, aby zapewnić lepsze wrażenia
podczas oglądania.
(
Film
,
Sport
,
Standard
,
Płynny
lub
Osobisty
)
Opcje są niedostępne w następujących przypadkach:
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Styl obrazu
>
Gra
.
• Filmy Ultra HD 50/60 Hz przesyłane przez
sieć/Internet.
Natural Motion
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Natural Motion
Technologia Natural Motion sprawia, że każdy ruch
jest płynny.
• Wybierz opcję
Maksimum
Średnio
lub
Minimum
,
aby ustawić różne poziomy redukcji efektu migotania
obrazu widocznego na filmach.
• Wybierz opcję
Minimum
lub
Wył.
, gdy w
ruchomych obrazach na ekranie pojawiają się szumy.
Uwaga: Opcja jest dostępna jedynie w przypadku
wybrania dla opcji
Style ruchu
ustawienia
Osobisty
.
Format obrazu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Format obrazu
Jeśli obraz nie wypełnia całego ekranu albo widoczne
są czarne pasy u góry i u dołu ekranu lub po bokach,
możesz dostosować obraz tak, aby całkowicie
wypełniał ekran.
Aby wybrać jedno z podstawowych ustawień w celu
wypełnienia ekranu...
Panoramiczny
— automatyczne powiększanie
obrazu do ekranu panoramicznego.
Wypełnij ekran
— automatyczne powiększanie
obrazu tak, aby wypełnił cały ekran. Minimalne
zniekształcenia obrazu, napisy są widoczne.
Ustawienie nieodpowiednie do wyświetlania obrazu z
komputera. W przypadku niektórych nietypowych
formatów obrazu nadal mogą być widoczne czarne
pasy.
Dopasuj do ekranu
— automatyczne powiększanie
obrazu tak, aby maksymalnie wypełniał ekran bez
żadnych zniekształceń. Mogą być widoczne czarne
pasy. Brak obsługi wyświetlania obrazu z komputera.
Oryginalny
— wyświetla format macierzysty obrazu.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Format obrazu
>
Zaawansowane
Aby ręcznie zmienić format obrazu...
Przesuń
— wybierz strzałki, aby przesunąć obraz.
Przesuwanie obrazu jest możliwe tylko po jego
powiększeniu.
Powiększenie
— wybierz strzałki, aby powiększyć.
Rozciągnij
— wybierz strzałki, aby rozciągnąć obraz
w pionie lub w poziomie.
Cofnij
— wybierz, aby przywrócić pierwotny format
obrazu.
Powiadomienie Dolby Vision
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Powiadomienie Dolby Vision
Włącz
lub
Wyłącz
powiadomienie Dolby Vision, gdy
na telewizorze odtwarzane są treści Dolby Vision.
Szybkie ustawienia obrazu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Szybkie ustawienia obrazu
• Podczas instalacji w kilku prostych krokach wybiera
się ustawienia obrazu. Opcja
Szybkie ustawienia
obrazu
umożliwia ponowne wykonanie tych
czynności.
• Wybierz preferowane ustawienie obrazu i przejdź do
następnego ustawienia.
• Aby to zrobić, upewnij się, że telewizor może
wyświetlić kanał telewizyjny lub materiał z
podłączonego urządzenia.
39