Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 40

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Ustawienia dźwięku
Styl dźwięku
Wybieranie stylu
W celu łatwego dostosowania ustawień dźwięku
można wybrać gotowy styl dźwięku.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Styl dźwięku
Dostępne style dźwięku to...
Tryb AI — inteligentne przełączanie stylu dźwięku
na postawie rodzaju dźwięków.
Oryginalny
— najbardziej neutralne ustawienie
dźwięku
Film
— idealne do oglądania filmów
Muzyka
— idealne do słuchania muzyki
Gra
— idealne do gier
Wiadomości
— idealne do odtwarzania mowy
Tryb osobisty
— bardziej zaawansowane ustawienia
dźwięku
Dostosowywanie stylu
Można dostosować i zapisać ustawienia dźwięku w
bieżącym stylu dźwięku.
Ustawienia dźwięku trybu osobistego
Głośnik z opcją wirtualizacji
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Ustawienia trybu
osobistego
>
Głośnik z opcją wirtualizacji
Ustaw poziom efektu dźwięku przestrzennego dla
głośników telewizora.
Clear Dialogue
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Ustawienia trybu
osobistego
>
Clear Dialogue
Włącz, aby poprawić wyrazistość mowy. Idealnie
sprawdza się ona przy oglądaniu programów
informacyjnych.
Korektor
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Ustawienia trybu
osobistego
>
Korektor
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
dostosować ustawienia korektora.
* Uwaga: Aby przywrócić oryginalne ustawienia
Stylu
osobistego
, wróć do menu
Styl dźwięku
, a następnie
naciśnij przycisk
Przywróć styl
.
Umieszczenie telewizora
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Umieszczenie telewizora
Wybierz opcję
Na stojaku TV
lub
Na ścianie
, aby w
zależności od ustawienia zapewnić najlepszą jakość
odtwarzania dźwięku.
Zaawansowane ustawienia dźwięku
Regulacja głośności
Automatyczna głośność
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Automatyczna głośność
Wybierz opcję
Wł.
, aby automatycznie wyrównywać
nagłe różnice w głośności dźwięku. Zwykle podczas
zmiany kanałów. Wybierz
Tryb nocny
dla bardziej
komfortowego słuchania przy niskiej głośności.
Zmiana głośności
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Zmiana
głośności
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
dostosować wartość zmiany głośności głośnika
telewizora.
Ustawienia wyjścia audio
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Wyjście
audio
skonfiguruj telewizor, aby odtwarzał dźwięk w
telewizorze lub w podłączonym zestawie audio.
Można wybrać, gdzie ma być odtwarzany dźwięk
telewizora i jak ma być kontrolowany.
• Jeśli wybierzesz opcję
Głośniki telewizora wył.
, na
stałe wyłączysz głośniki telewizora.
• Jeśli wybierzesz opcję
Głośniki telewizora
, głośniki
telewizora będą zawsze włączone. Wszystkie
ustawienia dotyczące dźwięku (basy, tony wysokie,
efekt surround itp.) mają zastosowanie do tego trybu.
• Jeśli wybierzesz opcję
Słuchawki
, dźwięk będzie
odtwarzany przez słuchawki.
• Jeśli wybierzesz opcję
Głośniki telewizora +
słuchawki
, dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki
40