Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 41

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

telewizora i słuchawki.
W przypadku urządzenia audio podłączonego za
pomocą złącza HDMI CEC należy wybrać
System
dźwięku HDMI
. Telewizor wyłączy głośniki
telewizora, gdy urządzenie będzie odtwarzało dźwięk.
Ustawienia wyjścia cyfrowego
Ustawienia wyjścia cyfrowego są dostępne dla
sygnału dźwięku ze złącza SPDIF (optycznego) i
HDMI ARC.
Format wyjścia cyfrowego
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Format
wyjścia cyfrowego
Można skonfigurować wyjściowy sygnał audio
telewizora zgodnie z możliwościami przetwarzania
dźwięku przez zestaw kina domowego.
Stereo (nieskompresowany)
: Jeśli twoje urządzenia
audio nie są wyposażone w funkcję dekodowania
dźwięku wielokanałowego, wybierz, aby przesyłać
tylko materiały stereo do urządzeń audio.
Wielokanałowy
: Wybierz, aby przesyłać dźwięki 5.1
(skompresowany sygnał dźwięku wielokanałowego)
do urządzeń audio.
Wielokanałowy (obejście)
: Wybierz tę opcję, aby
wysłać oryginalny strumień bitów z HDMI ARC do
podłączonego systemu dźwięku HDMI.
- Upewnij się, że Twoje urządzenia audio obsługują
funkcję Dolby Atmos.
- Wyjście SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) zostanie
wyłączone podczas strumieniowania zawartości
Dolby Digital Plus.
Wyrównywanie wyjścia cyfrowego
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Wyrównywanie wyjścia
cyfrowego
Dostosuj poziom głośności z urządzenia
podłączonego do cyfrowego wyjścia audio (SPDIF)
lub złącza HDMI.
• Wybierz opcję
Więcej
, aby głośność była większa.
• Wybierz opcję
Mniej
, aby głośność była mniejsza.
Opóźnienie wyjścia cyfrowego
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Opóźnienie wyjścia cyfrowego
Niektóre zestawy kina domowego mogą wymagać
dostosowania opóźnienia synchronizacji dźwięku i
obrazu. Wybierz opcję
Wył.
w przypadku
skonfigurowania opóźnienia dźwięku w zestawie kina
domowego.
Dostosowanie wyjścia cyfrowego (Opcja jest
dostępna jedynie w przypadku wybrania dla
opcji Opóźnienie wyjścia
cyfrowego ustawienia Wł.)
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dźwięk
>
Zaawansowane
>
Dostosowanie wyjścia cyfrowego
• W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie
opóźnienia w zestawie kina domowego, można użyć
funkcji synchronizacji obrazu i dźwięku dostępnej w
telewizorze.
• Ustawiona wartość kompensuje czas wymagany do
przetworzenia dźwięku z telewizora przez zestaw kina
domowego.
• Wartość przesunięcia można ustawiać z krokiem
5 ms. Maksymalna wartość wynosi 60 ms.
Kanały
Ustawienia HbbTV — Telewizja hybrydowa (Hybrid
Broadcast Broadband)
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
> Kanały>
Ustawienia HbbTV
>
HbbTV
Jeśli kanał telewizyjny zapewnia usługi HbbTV,
najpierw włącz HbbTV w ustawieniach telewizora,
aby uzyskać dostęp do tych zaawansowanych usług,
np. wideo na żądanie i Catch-up TV.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
> Kanały
>
Ustawienia HbbTV
>
Śledzenie HbbTV
Włącz lub wyłącz śledzenia zachowań przeglądania
HbbTV. Wyłączenie tej funkcji wyłączy śledzenia
zachowań przeglądania przez usługi HbbTV.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
> Kanały
>
Ustawienia HbbTV
>
Pliki
cookie HbbTV
Włącz lub wyłącz przechowywanie plików cookie
stron trzecich, danych stron i pamięci podręcznej z
usług HbbTV.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
41