Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 43

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Hz) YCbCr 4:2:0.
Obsługiwany format opcji HDMI Ultra HD:
• Rozdzielczość: 3840 x 2160
• Częstotliwość odświeżania (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60
Hz
• Podpróbkowanie danych wideo (głębia w bitach)
- 8 bitów: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*,
RGB 4:4:4*
- 10 bitów: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- 12 bitów: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
* Obsługiwane tylko wtedy, gdy dla ustawienia
HDMI
Ultra HD
wybrano wartość
Optymalny
.
Sprawdzanie zużycia energii
Konfiguracja poziomu zużycia energii
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Ustawienia
ekologiczne
>
Oszczędność energii
Wybierz opcję
Maksimum
,
Średnio
lub
Minimum
,
aby ustawić różne poziomy oszczędności energii lub
wybierz opcję
Wył.
, aby wyłączyć tryb oszczędzania
energii.
Wyłączanie ekranu w celu ograniczenia zużycia
energii
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Ustawienia
ekologiczne
>
Wyłączanie ekranu
Wybierz opcję
Wyłączanie ekranu
, aby wyłączyć
ekran telewizora. Aby ponownie włączyć ekran
telewizora, naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.
Konfiguracja wyłącznika czasowego telewizora
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Ustawienia
ekologiczne
>
Wyłącznik czasowy
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
zmienić wartość. Wartość
0 (Wyłącz)
powoduje
dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.
Wybierz opcję Wyłącznik czasowy, aby telewizor
wyłączył się automatycznie, aby oszczędzać energię.
• Jeżeli telewizor będzie odbierać sygnał telewizyjny,
ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk na pilocie, telewizor się wyłączy.
• Telewizor wyłączy się, jeżeli nie będzie odbierać
żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota
przez 10 minut.
• Jeżeli wykorzystujesz telewizor jako monitor
komputerowy lub korzystasz z odbiornika cyfrowego
(dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota
do telewizora, wyłącz opcję automatycznego
wyłączania przez wybranie wartości
0
.
Lokalizacja — Dom lub Sklep
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Lokalizacja
• Wybieranie lokalizacji telewizora
• Jeśli wybierzesz tryb
Sklep
, zostanie przywrócony
styl obrazu
Jaskrawy
i można dostosować ustawienia
trybu sklepowego.
• To ustawienie jest przeznaczone do celów promocji
w sklepie.
Konfiguracja sklepowa
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Konfiguracja
sklepowa
Jeżeli w telewizorze wybrano ustawienie
Sklep
, to
możesz wyświetlić logotypy dla funkcji i ustawić
dostępność określonej demonstracji do użytku w
sklepie.
Dostosowywanie obrazu i dźwięku
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Konfiguracja
sklepowa
>
Obraz i dźwięk
Wybierz opcję
Zoptymalizowane dla sklepu
lub
ustawienie
Niestandardowe
dla ustawień obrazu i
dźwięku.
Logo i baner
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Konfiguracja
sklepowa
>
Logo i baner
Wybierz opcję wyświetlania elementów
Logo funkcji
i
Baner promocyjny
.
Autostart aplikacji Demo Me
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Konfiguracja
sklepowa
>
Autostart aplikacji Demo Me
Włącz/wyłącz automatyczne uruchamianie aplikacji
Demo Me
.
43