Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 44

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Manage demos
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
Jeżeli w telewizorze wybrano ustawienie
Sklep
,
wówczas filmami demonstracyjnymi można
zarządzać w aplikacji
Demonstracja
.
Odtwarzanie filmu demonstracyjnego
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
>
Play
Wybierz i odtwórz film demonstracyjny.
Kopiowanie pliku demonstracyjnego
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
>
Skopiuj na urządzenie USB
Skopiuj plik demonstracyjny na urządzenie USB.
Usuwanie pliku demonstracyjnego
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
>
Usuń
Usuń plik demonstracyjny z telewizora.
Konfiguracja pliku demonstracyjnego
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
>
Configuration
Wybierz w telewizorze ustawienie
Main TV
lub
Sub
TV
.
Pobieranie nowego pliku demonstracyjnego
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
>
Download new
Jeśli w opcji
Configuration
wybrano ustawienie
Main
TV
, wówczas można pobrać nowy plik
demonstracyjny.
Ustawianie automatycznego opóźnienia
(Dom) >
Aplikacje
>
Demonstracja
>
Manage
demos
>
Auto Delay Setting
Można ustawić automatyczne opóźnienie od
15
sekund
do
5 minut
.
Wybór automatycznej pętli
(Dom) >
Aplikacje
>
Demo me
>
Manage
demos
>
Auto loop selection
Wybierz plik demonstracyjny do odtwarzania w
automatycznej pętli.
Automatyczny tryb gry HDMI
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Źródła sygnału
>
HDMI (port)
>
Automatyczny tryb gry HDMI
Włącz
Automatyczny tryb gry HDMI
, aby
automatycznie ustawić styl obrazu na „Gra” za
każdym razem, gdy zostanie wyświetlona informacja
o podłączeniu urządzenia HDMI.
Dane przeglądania
Spowoduje to przejście do
Ustawień danych
przeglądania
pozwalających na włączenie lub
wyłączenie opcji gromadzenia danych przeglądania
przez firmę Inscape Data, Inc. (Inscape) oraz
umożliwiających dostęp do
Polityki prywatności firmy
Inscape
, która wyjaśnia sposób gromadzenia Danych
przeglądania (jeśli opcja zostanie włączona) oraz ich
wykorzystywania.
* Dostępne tylko w niektórych krajach.
Resetowanie wszystkich ustawień telewizora i
ponowne zainstalowanie telewizora
Resetowanie wszystkich ustawień telewizora do
oryginalnych wartości
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Ustawienia
fabryczne
Ponowne wykonanie pełnej instalacji telewizora i
przywrócenie telewizora do stanu po pierwszym
włączeniu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Zainstaluj
ponownie telewizor
Podaj kod PIN i wybierz opcję
Tak
. Telewizor wykona
ponowną instalację. Wszystkie ustawienia zostaną
przywrócone do wartości fabrycznych, a kanały
zostaną zastąpione innymi. Instalacja może potrwać
kilka minut.
Ustawienia regionu i języka
Język
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Język
Zmiana języka menu i komunikatów telewizora
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Język
>
Język
menu
Ustawianie preferowanego języka dźwięku
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Język
>
Główny
44