Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 47

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

12
Połączenie
bezprzewodowe i
sieciowe
12.1
Sieć domowa
Aby wykorzystać pełnię możliwości telewizora Philips
Smart TV, należy go podłączyć do Internetu.
Połącz telewizor z siecią domową za pomocą
szybkiego łącza internetowego. Telewizor można
podłączyć do routera sieciowego bezprzewodowo
lub przewodowo.
12.2
Połącz z siecią
Połączenie bezprzewodowe
Co jest potrzebne
Aby podłączyć telewizor bezprzewodowo do
Internetu, wymagany jest router bezprzewodowy z
połączeniem internetowym. Użyj szybkiego
(szerokopasmowego) połączenia internetowego.
Włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Wi-Fi wł./wył.
Nawiązywanie połączenia
Nawiązywanie połączenia — bezprzewodowo
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Połącz z
siecią
>
Bezprzewodowy
1 -
Na liście znalezionych sieci wybierz swoją sieć
bezprzewodową. Jeśli sieć nie znajduje się na liście,
ponieważ jej nazwa jest ukryta (w routerze wyłączono
rozgłaszanie nazwy SSID), wybierz opcję Dodaj nową
sieć, aby wprowadzić nazwę sieci.
2 -
Wprowadź klucz szyfrowania (WEP, WPA lub
WPA2) w zależności od typu routera. Jeśli wcześniej
wprowadzono już klucz szyfrowania dla tej sieci,
możesz kliknąć przycisk
OK
, aby natychmiast
nawiązać połączenie.
3 -
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Nawiązywanie połączenia — WPS
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Połącz z siecią
>
WPS
Jeśli router ma funkcję WPS, możesz połączyć się z
nim bezpośrednio. W przypadku, gdy w sieci
bezprzewodowej znajdują się urządzenia używające
systemu szyfrowania WEP, nie można użyć funkcji
WPS.
1 -
Podejdź do routera, naciśnij przycisk WPS i wróć
do telewizora w ciągu 2 minut.
2 -
Wybierz opcję
Podłącz
, aby nawiązać
połączenie.
3 -
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Nawiązywanie połączenia — WPS z kodem PIN
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Połącz z siecią
>
WPS z
kodem PIN
Jeśli router obsługuje funkcję WPS z kodem PIN,
możesz połączyć się z nim bezpośrednio. W
przypadku, gdy w sieci bezprzewodowej znajdują się
urządzenia używające systemu szyfrowania WEP, nie
można użyć funkcji WPS.
1 -
Zapisz wyświetlony ośmiocyfrowy kod PIN i
wprowadź go w oprogramowaniu routera na
komputerze. Aby dowiedzieć się, w którym miejscu
należy wprowadzić kod PIN w oprogramowaniu
routera, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
2 -
Wybierz opcję
Podłącz
, aby nawiązać
połączenie.
3 -
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Połączenie przewodowe
Co jest potrzebne
Aby podłączyć telewizor do Internetu, wymagany jest
router sieciowy z połączeniem internetowym. Użyj
szybkiego (szerokopasmowego) połączenia
internetowego.
47