Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 48

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Nawiązywanie połączenia
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Połącz z
siecią
>
Przewodowy
1 -
Podłącz router do telewizora za pomocą kabla
sieciowego (kabla sieci Ethernet**).
2 -
Upewnij się, że router jest włączony.
3 -
Telewizor natychmiast wyszuka połączenie
sieciowe.
4 -
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Jeśli nawiązanie połączenia nie jest możliwe, sprawdź
ustawienie DHCP w routerze. Ustawienie DHCP
powinno być włączone.
** Aby zapewnić zgodność połączenia z przepisami
EMC, skorzystaj z ekranowanego kabla FTP Ethernet
kat. Przewód Ethernet 5E.
12.3
Ustawienia sieci
Wyświetl ustawienia sieci
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Wyświetl ustawienia sieci
W tym miejscu są wyświetlane wszystkie bieżące
ustawienia sieci: adresy IP i MAC, siła sygnału,
szybkość, metoda szyfrowania itp.
Konfiguracja sieci — statyczny adres IP
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Konfiguracja
sieci
>
Statyczny adres IP
Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i chcesz
korzystać z sieci ze statycznymi adresami IP,
skonfiguruj telewizor do pracy z użyciem
statycznego
adresu IP
.
Konfiguracja sieci — konfiguracja statycznego adresu
IP
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Konfiguracja statycznego
adresu IP
1 -
Wybierz opcję
Konfiguracja statycznego adresu
IP
i skonfiguruj połączenie.
2 -
Możesz skonfigurować ustawienia takie,
jak
Adres IP
,
Maska sieci
,
Brama
,
DNS 1
i
DNS 2
.
Włącz z siecią Wi-Fi (WoWLAN)
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Włącz z siecią Wi-Fi
(WoWLAN)
Telewizor działający w trybie gotowości można
włączyć za pomocą smartfona lub tabletu.
Warunkiem jest uaktywnienie opcji
Włącz z siecią Wi-
Fi (WoWLAN)
.
Digital Media Renderer - DMR
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Digital Media Renderer - DMR
Jeśli nie można odtworzyć plików multimedialnych w
telewizorze, upewnij się, że opcja Digital Media
Renderer jest włączona. DMR jest ustawieniem
fabrycznym.
Włączanie połączenia Wi-Fi
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Sieć Wi-Fi wł./wył.
Można włączać lub wyłączać połączenie Wi-Fi
w telewizorze.
Resetowanie połączeń Wi-Fi Miracast
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Resetuj połączenie Wi-Fi
Miracast
Pozwala wyczyścić listę połączonych i
zablokowanych urządzeń używanych przez funkcję
Miracast.
Nazwa sieciowa telewizora
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Nazwa sieciowa telewizora
Jeśli masz kilka telewizorów w sieci domowej, możesz
ustawić unikatową nazwę tego telewizora.
Ustawienia Netflix
48