Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 49

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Ustawienia Netflix
Opcja
Ustawienia Netflix
umożliwia wyświetlenie
numeru ESN lub dezaktywację urządzenia Netflix.
Wyczyść pamięć Internetu
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Wyczyść pamięć Internetu
Funkcja Wyczyść pamięć Internetu spowoduje
wyczyszczenie następujących danych: rejestracja
serwera Philips i ustawienia nadzoru rodzicielskiego,
dane logowania w sklepie z filmami, wszystkie
ulubione elementy w Galerii aplikacji, zakładki
internetowe i historia. Interaktywne aplikacje MHEG
mogą także zapisywać pliki cookie w telewizorze. Te
pliki również zostaną wyczyszczone.
49