Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 5

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Numer modelu i numer seryjny telewizora
Konieczne może być podanie numeru modelu oraz
numeru seryjnego telewizora. Numery te można
znaleźć na etykiecie opakowania oraz z tyłu lub na
spodzie urządzenia.
Ostrzeżenie
Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora. Może
to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne
uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.
5