Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 52

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

15
Ambilight
15.1
Styl Ambilight
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
>
Ambilight
>
Styl Ambilight
Można ustawić sposób podążania systemu Ambilight
za kolorami obrazu.
Śledzenie wideo
(Dom)
>
Ustawienia
>
Ambilight
>
Styl
Ambilight
>
Śledzenie wideo
Wybierz jeden ze stylów, który dostosuje się do
dynamiki obrazu na ekranie.
Standard
— do codziennego oglądania telewizji.
Naturalny
— z dużą precyzją oddaje charakterystykę
dźwięku i obrazu
Piłka nożna
— idealne do oglądania wydarzeń
sportowych
Jaskrawy
— do oglądania przy świetle dziennym
Gra
— idealne do gier
Komfortowy
— na spokojny wieczór
Odprężony
— idealne podczas wypoczynku
Śledzenie audio
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
>
Ambilight
>
Styl Ambilight
>
Śledzenie audio
Wybierz jeden ze stylów, który dostosuje się do
dynamiki dźwięku.
Lumina
— miksuje dynamikę dźwięku z użyciem
kolorów filmu
Colora
— oparty na dynamice dźwięku
Retro
— oparty na dynamice dźwięku
Spektrum
— oparty na dynamice dźwięku
Skaner
— oparty na dynamice dźwięku
Rytm
— oparty na dynamice dźwięku
Impreza
— miksuje wszystkie style opcji Śledzenie
audio, jeden po drugim
Śledzenie koloru
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
>
Ambilight
>
Styl Ambilight
>
Śledzenie koloru
Wybierz jeden z zaprogramowanych stylów koloru.
Gorąca lawa
— paleta czerwieni
Głębiny
— paleta błękitu
Świeża natura
— paleta zieleni
Ciepła biel
— paleta ciepłej bieli
Chłodna biel
— paleta zimnej bieli
Śledź flagę
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Styl Ambilight
>
Śledź
flagę
Wybierz jeden z zaprogramowanych stylów flagi.
Śledzenie aplikacji
(Dom)
>
Ustawienia
>
Ambilight
>
Styl
Ambilight
>
Śledzenie aplikacji
Ta funkcja jest dostępna w przypadku sterowania
funkcją Ambilight za pomocą aplikacji.
15.2
Jasność i nasycenie
podświetlenia Ambilight
Jasność
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Jasność
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
ustawić poziom jasności podświetlenia Ambilight.
Nasycenie
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Nasycenie
Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
ustawić nasycenie podświetlenia Ambilight.
15.3
Ambilight+hue
Konfiguracja żarówek Hue
Krok 1. - Sieć
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
Hue
>
Skonfiguruj żarówki Hue
Najpierw należy przygotować telewizor do
znalezienia
mostka Philips hue Bridge
. Telewizor i
mostek Philips hue Bridge muszą znajdować się w tej
samej sieci.
Instalacja...
1 -
Podłącz mostek hue Bridge firmy Philips do
gniazdka elektrycznego.
52