Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 53

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

2 -
Podłącz mostek hue Bridge firmy Philips do tego
samego routera, którego używasz dla telewizora —
użyj do tego celu przewodu Ethernet.
3 -
Włącz żarówki hue.
Aby rozpocząć konfigurację...
1 -
Naciśnij przycisk
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
hue
>
Skonfiguruj żarówki hue
2 -
Wybierz opcję
Start już
i naciśnij przycisk
OK
.
Telewizor wyszuka mostek hue Bridge firmy
Philips. W przeciwnym razie telewizor rozpocznie
konfigurację sieci. Gdy funkcja Philips Hue Bridge
pojawi się na liście.
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania
telewizora do sieci domowej, w menu
Pomocy
,
naciśnij kolorowy przycisk
Słowa kluczowe
i
wyszukaj temat
Ustawienia sieci
.
Krok 2. - Mostek hue Bridge
W kolejnym kroku należy połączyć telewizor z
mostkiem
Philips Hue Bridge
.
Telewizor może być połączony tylko z jednym
mostkiem hue Bridge.
Aby podłączyć mostek hue Bridge...
1 -
Kiedy telewizor połączy się z siecią domową,
wyświetli dostępne mostki hue Bridge. Jeśli telewizor
nie znalazł jeszcze mostka hue Bridge, możesz
wybrać opcję
Wyszukaj ponownie
i nacisnąć
przycisk
OK
.
Jeśli telewizor wyszukał jedyny mostek hue Bridge,
który posiadasz, wybierz nazwę mostku hue Bridge i
naciśnij przycisk
OK
.
Jeśli dostępnych jest kilka mostków hue Bridge,
wybierz mostek, który ma być używany, a następnie
naciśnij przycisk
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij
przycisk
OK
.
3 -
Przejdź do mostka
Philips hue Bridge
i naciśnij
przycisk połączenia na środku urządzenia. Spowoduje
to połączenie mostka hue Bridge z
telewizorem. Wykonaj tę czynność w ciągu
30 sekund. Telewizor potwierdzi nawiązanie
połączenia z mostkiem.
4 -
Wybierz opcję
OK
i naciśnij przycisk
OK
.
Po połączeniu mostka Philips hue Bridge z
telewizorem przejdź do strony
Żarówki hue
.
Krok 3. - Żarówki hue
W kolejnym kroku należ wybrać
żarówki hue
Philips
, które będą współpracować z funkcją
Ambilight.
Można wybrać maksymalnie 9 żarówek hue Philips
dla funkcji Ambilight+hue.
Aby wybrać żarówki dla funkcji Ambilight+hue...
1 -
Zaznacz na liście żarówki, które mają
współpracować z funkcją Ambilight. Aby oznaczyć
żarówkę, wybierz nazwę żarówki i naciśnij
przycisk
OK
. Gdy oznaczysz żarówkę, mignie ona
jeden raz.
2 -
Gdy skończysz wprowadzać ustawienia, użyj
opcji
OK
i zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
Krok 4. - Konfiguracja żarówki
W kolejnym kroku należy skonfigurować
poszczególne
żarówki Philips hue
.
Aby skonfigurować poszczególne żarówki hue...
1 -
Wybierz żarówkę do skonfigurowania i naciśnij
przycisk
OK
. Wybrana żarówka zacznie migać.
2 -
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij
przycisk
OK
.
3 -
Zacznij od wskazania położenia żarówki
względem telewizora. Prawidłowe
ustawienie
kąta
spowoduje wysłanie
odpowiedniego koloru Ambilight do żarówki. Wybierz
suwak, aby dostosować pozycję.
4 -
Po drugie, należy określić
odległość
między
żarówką a telewizorem. Im większa odległość od
telewizora, tym słabszy kolor Ambilight. Wybierz
suwak, aby dostosować odległość.
5 -
Ostatnim krokiem jest
ustawienie
jasności
żarówki. Wybierz suwak, aby
dostosować jasność.
6 -
Aby przerwać konfigurowanie tej żarówki,
wybierz opcję
OK
i naciśnij przycisk
OK
.
7 -
W menu
Skonfiguruj funkcję
Ambilight+hue
można wybrać wszystkie żarówki i
powtórzyć tę procedurę.
8 -
Po skonfigurowaniu wszystkich żarówek
Ambilight+hue wybierz opcję
Zakończ
i naciśnij
przycisk
OK
.
Po wykonaniu tych czynności możesz zacząć
korzystać z funkcji Ambilight+hue.
Ustawienia funkcji Ambilight+hue
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
hue
>
Wyłącz
Wyłączanie funkcji Ambilight+hue
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
hue
>
Otoczenie światłem
53