Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 54

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Naciśnij strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby
określić, z jaką dokładnością żarówki hue mają
reagować na funkcję Ambilight.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
hue
>
Lounge light+hue
Jeśli zainstalowano funkcję Ambilight+hue, żarówki
hue mogą stosować ustawienie Lounge Light funkcji
Ambilight. Lampy Philips hue pozwalają uzyskać
efekt Lounge Light w całym pomieszczeniu.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
hue
>
Wyświetl konfigurację
Wyświetlanie bieżącej konfiguracji funkcji
Ambilight+hue, sieci, mostka i żarówek.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Ambilight +
hue
>
Zresetuj konfigurację
Resetowanie bieżącej konfiguracji funkcji
Ambilight+hue.
15.4
Zaawansowane ustawienia
funkcji Ambilight
Kolor ściany
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Zaawansowane
>
Kolor
ściany
• Neutralizowanie wpływu kolorowej ściany na kolory
funkcji Ambilight
• Określ kolor ściany za telewizorem, a telewizor
dostosuje kolory funkcji Ambilight, aby były takie, jak
zamierzono.
Wyłączanie telewizora
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ambilight
>
Zaawansowane
>
Wyłączanie telewizora
Pozwala ustawić oświetlenie Ambilight w taki sposób,
aby wyłączało się natychmiast lub stopniowo gasło
po wyłączeniu telewizora. Stopniowe wygaszanie
zapewnia czas na włączenie normalnego oświetlenia.
15.5
Tryb Lounge Light
Tryb Lounge Light w telewizorze umożliwia włączenie
funkcji Ambilight, gdy telewizor działa w trybie
gotowości. W ten sposób można oświetlić pokój
dzięki funkcji Ambilight.
Aby po przełączeniu telewizora w tryb gotowości
włączyć funkcję Ambilight Lounge Light, wykonaj
następujące czynności:
1 -
Naciśnij przycisk
ambilight
.
2 -
Po naciśnięciu przycisku
ambilight
zostanie
włączona funkcja Ambilight Lounge Light.
3 -
Naciśnij ponownie przycisk
ambilight
, aby
zmienić efekt świetlny.
4 -
Aby wyłączyć funkcję Ambilight Lounge Light,
naciskaj przycisk
ambilight
do momentu wyłączenia
świateł. Konieczne może się okazać kilkakrotne
naciśnięcie przycisku
ambilight
.
54