Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 6

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

2
Oprogramowanie
2.1
Aktualizuj oprogramowanie
Wyszukaj aktualizacje
Aktualizacja przez Internet
(Dom)
>
Ustawienia
>
Aktualizacja
oprogramowania
>
Wyszukaj
aktualizacje
>
Połączenie z internetem (zalecane)
Samodzielne wyszukiwanie aktualizacji
oprogramowania.
• Jeśli telewizor będzie podłączony do Internetu,
może zostać wyświetlony monit o aktualizację
oprogramowania telewizora. Konieczne jest szybkie
(szerokopasmowe) połączenie z Internetem. Jeśli
zostanie wyświetlony ten monit, zalecamy
przeprowadzenie aktualizacji.
• W trakcie aktualizacji oprogramowania na ekranie
nie będzie wyświetlany żaden obraz, a telewizor
będzie się włączał i wyłączał. Taka sytuacja może
wystąpić kilka razy. Aktualizacja może potrwać kilka
minut.
• Poczekaj, aż telewizor ponownie wyświetli obraz.
Podczas aktualizacji oprogramowania nie naciskaj
przycisku zasilania
na telewizorze ani na pilocie.
Aktualizacja przez złącze USB
(Dom)
>
Ustawienia
>
Aktualizacja
oprogramowania
>
Wyszukaj aktualizacje
>
USB
• Aby przesłać oprogramowanie do telewizora,
potrzebny będzie komputer z szybkim połączeniem
internetowym oraz urządzenie pamięci USB.
• Przygotuj urządzenie pamięci USB, które ma 512 MB
wolnej pamięci. Upewnij się też, że zabezpieczenie
przez zapisem jest wyłączone.
1 -
Uruchomienie aktualizacji w telewizorze
Wybierz opcję
Aktualizuj
oprogramowanie
>
Wyszukaj aktualizacje
>
USB
, a
następnie naciśnij przycisk
OK
.
2 -
Identyfikacja telewizora
Podłącz urządzenie pamięci USB do jednego ze
złączy USB w telewizorze.
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij przycisk
OK
. W
urządzeniu pamięci USB zostanie zapisany plik
identyfikacji.
3 -
Pobieranie oprogramowania telewizora
- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB
komputera.
- Znajdź w pamięci urządzenia USB plik o
nazwie
update.html
i dwukrotnie go kliknij.
- Kliknij opcję
Wyślij kod ID
.
- Jeśli nowe oprogramowanie jest dostępne, pobierz
plik .zip.
- Po zakończeniu pobierania rozpakuj archiwum i
skopiuj plik o nazwie
autorun.upg
do urządzenia
pamięci USB.
- Nie umieszczaj tego pliku w folderze.
4 -
Aktualizacja oprogramowania telewizora
Ponownie włóż urządzenie pamięci USB do gniazda
USB telewizora. Aktualizacja rozpocznie się
automatycznie.
Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym
ponownie się włączy. Poczekaj, aż procedura
dobiegnie końca.
Nie należy. . .
• korzystać z pilota zdalnego sterowania,
• odłączać urządzenia pamięci USB od telewizora.
• naciskać dwukrotnie przycisku
,
• naciskać wyłącznika zasilania na telewizorze.
Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym
ponownie się włączy. Poczekaj, aż procedura
dobiegnie końca.
Oprogramowanie telewizora zostało zaktualizowane.
Możesz ponownie korzystać z telewizora.
Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom
oprogramowania telewizora, usuń plik autorun.upg z
urządzenia pamięci USB.
Aktualizacje lokalne
(Dom)
>
Ustawienia
>
Aktualizuj
oprogramowanie
>
Wyszukaj
aktualizacje >
USB
>
Aktualizacje lokalne
.
Dla sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.
Wyszukaj aktualizacje OAD (ang. Over-
the-air Download)
(Dom)
>
Ustawienia
>
Aktualizacja
oprogramowania
>
Wyszukaj
aktualizacje
>
Wyszukaj aktualizacje OAD
.
Skanowanie w celu wyszukiwania aktualizacji
oprogramowania dostępnych bezprzewodowo.
2.2
Wersja oprogramow.
(Dom)
>
Ustawienia
>
Aktualizacja
oprogramowania
>
Wersja oprogramowania
Pozwala wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania
telewizora.
6