Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 60

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

21
Dane techniczne
21.1
Moc
Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Więcej danych technicznych dla tego
produktu można znaleźć na stronie internetowej
www.philips.com/TVsupport
Moc
• Zasilanie sieciowe: prąd przemienny 220–240 V,
+/-10%
• Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C
Aby uzyskać informacje dotyczące zużycia energii,
zapoznaj się z rozdziałem
Informacje o produkcie
.
21.2
Odbiór
• Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (telewizja kablowa) QAM
• Analogowe odtwarzanie obrazu: SECAM, PAL
• Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
• Cyfrowe odtwarzanie dźwięku (ISO/IEC 13818-3)
• Wejście sygnału z anteny satelitarnej: 75 omów, typ
F
• Zakres częstotliwości sygnału: od 950 do 2150 MHz
• Zakres poziomów wejściowych: od 25 do 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, szybkość transmisji symboli od 2
do 45 mln symboli, SCPC i MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, obsługa od 1 do 4 konwerterów
LNB, wybór polaryzacji 14/18 V, wybór pasma
22 kHz, tryb Tone burst, maks. natężenie dla
konwertera LNB: 300 mA
* Dotyczy tylko modeli DVB-T2 i DVB-S2
21.3
Rozdzielczość obrazu
Długość przekątnej ekranu
• 43PUS6804: 108 cm / 43 cale
• 50PUS6804: 126 cm / 50 cali
• 55PUS6804: 139 cm / 55 cali
• 65PUS6804: 164 cm / 65 cali
Rozdzielczość wyświetlacza
• 3840 x 2160
21.4
Obsługiwana rozdzielczość
wejściowa - wideo
Obsługiwany chronometraż
Chronometraż wideo obejmuje również częstotliwości
odświeżania 23,976 Hz, 29,97 Hz i 59,94 Hz.
HDMI
• 480i
• 480p
• 576i
• 576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
• 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI — UHD
(Dom)
>
Ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Źródła sygnału
>
HDMI (port)
>
HDMI Ultra HD
Na tym telewizorze można wyświetlać sygnały Ultra
HD. Niektóre urządzenia — podłączone do złącza
HDMI — nie rozpoznają telewizora z funkcją Ultra HD i
mogą działać niepoprawnie lub wyświetlać
zniekształcony obraz bądź dźwięk.
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu takiego
urządzenia, można ustawić jakość sygnału na poziom
przez nie obsługiwany. Jeśli urządzenie nie
wykorzystuje sygnałów Ultra HD, można wyłączyć
opcję Ultra HD dla tego złącza HDMI.
• Ustawienie
Optymalny
umożliwia maksymalne
wykorzystanie sygnałów Ultra HD (50 Hz lub 60 Hz)
RGB 4:4:4 lub YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
• Ustawienie
Standardowy
umożliwia maksymalne
wykorzystanie sygnałów Ultra HD (50 Hz lub 60
Hz) YCbCr 4:2:0.
Komponentowy, Kompozytowy
Kompozytowy
• PAL, NTSC, SECAM
Komponentowy
• 480i
• 480p
• 576i
• 576p
• 720p — 50 Hz, 60Hz
60