Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 62

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

22
Rozwiązywanie
problemów
22.1
Wskazówki
Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania danego
problemu z telewizorem w rozdziale
Rozwiązywanie
problemów
, możesz użyć przycisku
Słowa
kluczowe
w
Pomocy
>
Instrukcja obsługi
, aby
znaleźć informacje, których szukasz. Wybierz słowo
kluczowe, aby przejść do strony instrukcji obsługi z
nim związanej.
Jeśli instrukcja obsługi nie będzie zawierać
odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz przejść do
strony pomocy technicznej firmy Philips.
Aby rozwiązać problem związany z telewizorem marki
Philips, możesz skorzystać z naszej pomocy
technicznej w Internecie. Należy w tym celu wybrać
język i wprowadzić numer modelu produktu.
Odwiedź stronę
www.philips.com/TVsupport
.
Na stronie pomocy technicznej możesz znaleźć
numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a także
odpowiedzi na często zadawane pytania. W
niektórych krajach można porozmawiać na czacie z
jednym z naszych współpracowników i zadać mu
pytania bezpośrednio lub za pomocą poczty
elektronicznej.
Ze strony internetowej można pobrać nowe
oprogramowanie do telewizora oraz instrukcję obsługi
do przeglądania w komputerze.
Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z
telewizorem i często zadawanych pytań...
Można znaleźć na
stronie
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect
Pomoc dotycząca telewizora w tablecie, smartfonie
lub komputerze
Aby w prostszy sposób wykonać długą serię instrukcji,
można pobrać Pomoc do telewizora w formacie pliku
PDF w celu przeczytania na smartfonie, tablecie lub
komputerze. Można także wydrukować odpowiednią
stronę z sekcji Pomoc, korzystając z komputera.
Aby pobrać zawartość sekcji Pomoc (instrukcję
obsługi), przejdź na stronę
strony
www.philips.com/TVsupport
22.2
Włączanie
Nie można włączyć telewizora
• Odłącz przewód zasilający od gniazdka
elektrycznego. Odczekaj minutę i podłącz go
ponownie. Sprawdź, czy przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony. Spróbuj włączyć telewizor
ponownie.
• Podłącz telewizor do innego gniazdka ściennego i
spróbuj go włączyć.
• Odłącz od telewizora wszystkie podłączone
urządzenia i spróbuj go włączyć.
• Jeśli kontrolka trybu gotowości telewizora się świeci,
telewizor może nie reagować na polecenia pilota.
Trzaski przy włączaniu lub wyłączaniu
Po włączeniu/przełączeniu telewizora w tryb
gotowości z jego obudowy słychać trzaski. Te dźwięki
powstają wskutek normalnego rozszerzania się i
kurczenia materiału obudowy telewizora przy
nagrzewaniu się i stygnięciu. Nie ma to wpływu na
działanie telewizora.
Telewizor powraca do trybu gotowości po
wyświetleniu ekranu powitalnego Philips
Gdy telewizor działa w trybie gotowości, pojawia się
ekran powitalny Philips, po czym telewizor powraca
do trybu gotowości. To zjawisko jest normalne. Po
odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania
telewizora wyświetlany jest ekran powitalny, gdy
telewizor zostanie włączony następnym razem. Aby
włączyć telewizor działający w trybie gotowości,
naciśnij przycisk
(Tryb gotowości/Włącz) na pilocie
lub telewizorze.
Kontrolka trybu gotowości telewizora stale miga
Odłącz przewód zasilający od gniazdka
elektrycznego. Odczekaj 5 minut i podłącz go
ponownie. Jeśli kontrolka będzie nadal migać,
skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
W sekcji
Pomoc
>
Instrukcja obsługi
naciśnij
kolorowy przycisk
Słowa kluczowe
i wyszukaj
temat
Informacje kontaktowe
.
Telewizor samoczynnie się wyłącza
Jeśli telewizor wyłącza się samoczynnie, może to
oznaczać, że włączone jest ustawienie
Wyłącznik
czasowy
. Przy włączonej opcji
Wyłącznik
czasowy
telewizor wyłączy się, jeśli przez 4 godziny
nie odbierze żadnego sygnału z pilota zdalnego
sterowania. Aby uniknąć automatycznego
wyłączania, możesz dezaktywować to ustawienie.
Naciśnij w
Pomocy
>
Instrukcja obsługi
kolorowy
przycisk
Słowa kluczowe
i wyszukaj
temat
Wyłącznik czasowy
.
Telewizor wyłączy się automatycznie także w
przypadku, gdy nie będzie odbierać żadnego sygnału
wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut.
62