Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 63

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

22.3
Pilot zdalnego sterowania
Telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków
pilota
• Do uruchomienia telewizora potrzeba nieco czasu.
W trakcie procesu uruchamiania telewizor nie reaguje
na polecenia z pilota ani elementów sterujących
telewizora. To zjawisko jest normalne.
• Baterie pilota mogły się rozładować. Wymień baterie
na nowe.
22.4
Kanały
Podczas instalacji nie są znajdowane żadne kanały
cyfrowe
• Sprawdź, czy telewizor został podłączony za
pomocą anteny czy sygnału dostawcy. Sprawdź
połączenia kablowe.
• Sprawdź, czy w kraju, w którym zainstalowano
telewizor, dostępne są kanały cyfrowe.
• Sprawdź, czy wybrany został poprawny system DVB
(Digital Video Broadcast). Wybierz DVB-T (naziemna),
jeśli korzystasz z anteny lub zwykłej anteny, wybierz
DVB-C (kablowa), jeśli korzystasz z usługi telewizji
kablowej.
• Przeprowadź instalację ponownie i sprawdź, czy
wybrany został poprawny kraj i system.
Podczas instalacji nie są znajdowane żadne kanały
analogowe
• Sprawdź, czy telewizor został podłączony za
pomocą anteny. Sprawdź połączenia kablowe.
• Sprawdź, czy wybrany został poprawny system DVB
(Digital Video Broadcast). Wybierz DVB-T (naziemna),
jeśli korzystasz z anteny lub zwykłej anteny.
• Przeprowadź instalację ponownie i wybierz
opcję
Kanały cyfrowe i analogowe
podczas
instalacji.
Niektóre kanały zniknęły, nie mogę znaleźć
wszystkich lub niektórych z poprzednio
zainstalowanych kanałów
• Sprawdź, czy wybrana została poprawna
Lista
kanałów
lub
Lista ulubionych kanałów
, której
zazwyczaj używasz.
• Niektóre kanały mogły zostać przeniesione lub
nawet usunięte przez nadawcę. Spróbuj wyszukać
brakujące kanały na normalnej liście kanałów. Jeśli
kanały są nadal dostępne, możesz je z powrotem
umieścić na liście ulubionych kanałów.
• Kanał może zostać usunięty z listy kanałów podczas
Automatycznej aktualizacji kanałów
. Automatyczne
aktualizacje są przeprowadzane w nocy, jeśli
telewizor znajduje się w trybie gotowości.
Kanały, które już nie istnieją, są usuwane, a nowe
kanały są dodawane do listy kanałów. W wyjątkowym
przypadku kanał może zostać usunięty, jeśli telewizor
nie będzie mógł go znaleźć podczas sprawdzania
jego dostępności. Kanał może nie emitować
programów w nocy.
Aby uniknąć usuwania kanałów, których telewizor nie
będzie mógł znaleźć podczas
automatycznej
aktualizacji kanałów
, mimo że kanały te nadal
istnieją, możesz wyłączyć funkcję
Automatyczna
aktualizacja kanałów
.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie ustawienia
>
Kanały >
Instalacja kanałów
,
Instalacja
satelity*
>
Automatyczna aktualizacja kanałów
* Instalacja satelity jest możliwa wyłącznie w
przypadku modeli, które obsługują funkcje satelity.
Kanał DVB-T2 HEVC
• Zapoznaj się z danymi technicznymi, aby upewnić
się, że telewizor obsługuje kanały DVB-T2 HEVC w
danym kraju, i przeprowadź reinstalację kanału DVB-
T.
22.5
Satelitarne
Telewizor nie może wyszukać wskazanego przeze
mnie satelity lub dwa razy zainstalował tego samego
satelitę
Sprawdź, czy na początku instalacji wybrano
prawidłową liczbę satelitów w obszarze ustawień.
Telewizor można skonfigurować tak, aby wyszukiwał
1, 2 lub 3/4 satelity.
Konwerter LNB z podwójną głowicą nie może
wyszukać drugiego satelity
• Jeśli telewizor wyszukał jednego satelitę, ale nie
może wyszukać drugiego, obróć antenę satelitarną o
kilka stopni. Ustaw antenę satelitarną tak, aby uzyskać
najsilniejszy sygnał dla pierwszego satelity. Sprawdź
na ekranie wskaźnik siły sygnału pierwszego satelity.
• Sprawdź, czy w ustawieniach wybrana jest opcja
dwóch satelitów.
Zmiana ustawień instalacji nie rozwiązała mojego
problemu
Wszystkie ustawienia, satelity i kanały są zapisywane
dopiero po zakończeniu instalacji.
Zniknęły wszystkie kanały satelitarne
Jeśli używasz konfiguracji Unicable, upewnij się, że do
odbiornika telewizji satelitarnej przypisano dwa
unikatowe numery pasma użytkownika dla obu
tunerów w ustawieniach Unicable. Możliwe, że inny
odbiornik telewizji satelitarnej korzysta z tego samego
numeru pasma użytkownika.
Wydaje się, że niektóre kanały satelitarne zniknęły z
listy kanałów
Jeśli wydaje się, że brakuje niektórych kanałów
satelitarnych lub są one umieszczone w
63