Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 64

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

nieodpowiednich miejscach, możliwe, że nadawca
zmienił przekaźnik dla tych kanałów. Aby przywrócić
pozycje kanałów na liście kanałów, można
spróbować zaktualizować pakiet kanałów.
Nie mogę usunąć satelity
Pakiety subskrypcji nie zezwalają na usuwanie
satelitów. Aby usunąć satelitę, należy ponownie
przeprowadzić kompletną instalację i wybrać inny
pakiet.
Czasami odbiór jest słaby
• Sprawdź, czy antena satelitarna jest solidnie
zamocowana. Silny wiatr może poruszyć antenę.
• Śnieg i deszcz mogą pogorszyć odbiór.
22.6
Obraz
Brak obrazu/zniekształcony obraz
• Sprawdź, czy telewizor jest podłączony za pomocą
anteny czy sygnału dostawcy. Sprawdź połączenia
kablowe.
• Sprawdź, czy w menu Źródła jest wybrane
poprawne źródło/wejście. Naciśnij
przycisk
Źródła
i wybierz odpowiednie
źródło/wejście.
• Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne lub źródło jest
prawidłowo podłączone.
• Sprawdź, czy sygnał nadawania nie jest słaby.
• Sprawdź, czy obraz jest ustawiony na minimalne
wartości. Wybierz opcję
Styl obrazu
, dokonaj wyboru
stylu obrazu i naciśnij przycisk
OK
.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Styl obrazu
• Aby sprawdzić, czy telewizor nie jest zepsuty,
spróbuj odtworzyć klip wideo.
Naciśnij
(Dom) >
Ustawienia
>
Pomoc
>
Sprawdź telewizor
.
Jeśli podczas odtwarzania klipu wideo ekran
pozostaje czarny, skontaktuj się z firmą Philips.
Zaczekaj, aż klip dobiegnie końca i wybierz
opcję
Informacje kontaktowe
w menu Pomoc.
Zadzwoń pod numer telefonu dla Twojego kraju.
Słychać dźwięk, ale nie ma obrazu
• Zmień źródło wideo, a następnie wróć do
poprzednio używanego.
• Wybierz opcję
Styl obrazu
, dokonaj wyboru stylu
obrazu i naciśnij przycisk
OK
.
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Obraz
>
Styl obrazu
• Przywróć styl obrazu, wróć do menu
Styl obrazu
, a
następnie naciśnij przycisk
Przywróć styl
.
• Zresetuj wszystkie ustawienia telewizora, przejdź
do
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Zainstaluj
ponownie telewizor
.
• Sprawdź połączenia urządzeń
źródłowych/wejściowych.
Słaby odbiór
Jeśli obraz telewizora jest zniekształcony lub jego
jakość jest zmienna, może to oznaczać słaby sygnał
wejściowy. Słaby sygnał cyfrowy można
zaobserwować, kiedy obraz dzieli się na kwadratowe
bloki i od czasu do czasu się zatrzymuje. Złej jakości
sygnał cyfrowy ustanie znacznie szybciej niż złej
jakości sygnał analogowy.
• Sprawdź, czy kabel anteny jest prawidłowo
podłączony.
• W przypadku korzystania z anteny duże głośniki,
nieuziemione urządzenia audio, neony, wysokie
budynki i inne duże obiekty mogą wpływać na jakość
odbioru. Spróbuj polepszyć odbiór, zmieniając
kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala
od telewizora. Niekorzystne warunki pogodowe
mogą pogarszać odbiór.
• Sprawdź, czy wszystkie złącza pomiędzy
telewizorem a urządzeniami są prawidłowo
podłączone.
• Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym
kanale, spróbuj dostroić ten kanał za pomocą opcji
Analogowy: strojenie ręczne
. (Tylko w przypadku
kanałów analogowych)
(Dom)
>
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały >
Instalacja kanałów
>
Analogowy:
strojenie ręczne
• Sprawdź, czy przychodzący sygnał cyfrowy jest
wystarczająco silny. Podczas oglądania kanału
cyfrowego naciśnij przycisk
OPTIONS
, wybierz
opcję
Stan
i naciśnij przycisk
OK
. Sprawdź
pozycje
Natężenie sygnału
i
Jakość sygnału
.
Obraz z urządzenia jest słabej jakości
• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo
podłączone. Sprawdź, czy dla wyjściowego
ustawienia wideo urządzenia wybrano najwyższą
możliwą rozdzielczość, jeśli dotyczy.
• Przywróć styl obrazu lub zmień na inny styl obrazu.
Ustawienia obrazu zmieniają się po pewnym czasie
Upewnij się, że opcja
Lokalizacja
jest ustawiona
na
Dom
. W tym trybie można zmieniać i zapisywać
ustawienia.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Lokalizacja
Wyświetlany jest baner
Jeśli na ekranie od czasu do czasu wyświetlany jest
baner reklamowy lub
Styl obrazu
automatycznie
wraca po uruchomieniu do ustawienia
Jaskrawy
,
lokalizacja telewizora to
Sklep
. Ustaw telewizor na
lokalizację
Dom
do użytku domowego.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Lokalizacja
Obraz nie pasuje do ekranu/Niewłaściwy lub
niestabilny rozmiar obrazu/Nieprawidłowa pozycja
obrazu
64