Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 66

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

przycisk
Słowa kluczowe
i wyszukaj
temat
Multimedia
.
Przerywane odtwarzane plików z urządzenia USB
• Niska klasa urządzenia USB może ograniczać
szybkość przesyłania danych do telewizora, co
powoduje problemy z odtwarzaniem.
22.10
Wi-Fi i Internet
Nie znaleziono sieci Wi-Fi lub występują zakłócenia
• Sprawdź, czy zapory firewall w sieci pozwalają na
dostęp do połączenia bezprzewodowego telewizora.
• Jeśli sieć bezprzewodowa nie działa w domu
właściwie, spróbuj zainstalować sieć przewodową.
Nie działa Internet
• Jeśli połączenie z routerem jest prawidłowe,
sprawdź połączenie z Internetem.
Połączenie z komputerem i Internetem jest
powolne
• Sprawdź w instrukcji obsługi bezprzewodowego
routera jego zasięg wewnątrz pomieszczeń, szybkość
przesyłania i inne czynniki związane z jakością
sygnału.
• Router wymaga szybkiego (szerokopasmowego)
połączenia z Internetem.
DHCP
• Jeśli nawiązanie połączenia nie jest możliwe,
sprawdź ustawienie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) w routerze. Ustawienie DHCP
powinno być włączone.
22.11
Nieprawidłowy język menu
Ustaw żądany język.
1 -
Naciśnij przycisk
Dom
, a następnie
jednokrotnie naciśnij przycisk
(w górę).
2 -
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(w prawo), a
następnie jednokrotnie naciśnij przycisk
(w dół).
3 -
Naciśnij przycisk
(w prawo) 10 razy, sprawdź,
czy wyświetlana jest ikona
, i naciśnij przycisk
OK
.
4 -
Naciśnij 8 razy przycisk
(w dół), naciśnij 3 razy
przycisk
(w prawo), wybierz język i naciśnij
przycisk
OK
.
66