Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 68

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Ryzyko przegrzania
Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W
celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj
odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej
strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne
przedmioty nie będą zakrywać otworów
wentylacyjnych telewizora.
Podczas burzy
W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od
zasilania oraz anteny.
W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora,
przewodu zasilającego ani antenowego.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
słuchu
Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek
przy dużych poziomach głośności.
Niska temperatura
W przypadku transportu w temperaturze otoczenia
poniżej 5°C, przed podłączeniem telewizora do źródła
zasilania rozpakuj go i poczekaj, aż osiągnie
temperaturę pokojową.
Wilgotność
W rzadkich przypadkach, w zależności od panującej
temperatury i wilgotności, wewnątrz szklanego frontu
telewizora mogą skraplać się niewielkie ilości wody (w
przypadku niektórych modeli). Aby temu zapobiec,
nie należy stawiać telewizora w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wysokich temperatur i dużej wilgoci.
Jeśli dojdzie już do skroplenia, zniknie ono samoistnie
w czasie kilku godzin działania telewizora.
Skropliny nie spowodują uszkodzenia ani usterek
telewizora.
23.2
Pielęgnacja ekranu
Czyszczenie
• Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie uderzaj
ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
• Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci
elektrycznej.
• Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką.
Do czyszczenia telewizora lub pilota nie używaj
substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne czy
inne domowe środki czyszczące.
• Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia
kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.
• Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile
to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są
wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome
obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o
czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania,
zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec
uszkodzeniu ekranu.
68