Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 7

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

3
Skrócona instrukcja
3.1
Pilot zdalnego sterowania
Baterie i czyszczenie
Wymiana baterii
Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków
na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować
baterie.
Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii z tyłu
pilota.
1 -
Przesuń pokrywkę komory baterii w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
2 -
Wymień stare baterie na dwie baterie
typu
AAA-R03-1,5 V
. Upewnij się, że baterie są
prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami + i -.
3 -
Załóż pokrywkę komory baterii i przesuń ją tak,
aby się zatrzasnęła.
• Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany
przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.
Czyszczenie
Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą
odporną na zarysowania.
Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do
czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak
alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki
czyszczące.
Przegląd przycisków
Góra
1
-
Tryb gotowości
/
Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb
gotowości.
2
-
ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight lub wyłączanie
funkcji Ambilight.
3
-
INFO
Otwieranie lub zamykanie informacji o programie.
4
-
SOURCES
Otwieranie menu Źródła.
5
-
Wyszukiwanie
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.
Środek
1
. Przycisk
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie
listy kanałów podczas oglądania telewizji.
2
-
BACK
Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.
3
-
Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie
, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie
, służący do wstrzymania
odtwarzania
• Zatrzymanie
, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu
, służący do przewijania do
tyłu
• Przewijanie do przodu
, służący do przewijania
do przodu
• Nagrywanie
, służący do rozpoczynania
7