Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 71

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

26
Prawa autorskie
26.1
HDMI
Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
26.2
Dolby Audio
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Nazwy i logotypy Dolby, Dolby Audio oraz symbol
podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.
26.3
DTS-HD (kursywa)
DTS
® oferuje dekodowanie treści DTS dla
maksymalnie 5.1 kanałów dyskretnych z funkcją
obsługi niskiej przepływności i mediów
strumieniowych. Obsługiwane jest transkodowanie
treści za pośrednictwem wyjścia cyfrowego, takiego
jak HDMI, na potrzeby odtwarzania na starszych
produktach.
26.4
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®
, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi są
zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi
Alliance.
26.5
Inne znaki towarowe
Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.
71