Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 77

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

28
Oświadczenie o
zrzeczeniu się
odpowiedzialności
w odniesieniu do
usług i/lub
oprogramowania
stron trzecich
Usługi i/lub oprogramowanie oferowane przez strony
trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub
wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Firma TP
Vision nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju
sytuacje.
77