Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 78

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Indeks
A
Aktualizacja oprogramowania – aktualizacje lokalne
6
Aktualizacja oprogramowania – Internet
6
Aktualizacja oprogramowania – OAD
6
Aktualizacja oprogramowania – złącze USB
6
Aktualizuj oprogramowanie
6
Ambilight
52
Ambilight+hue
52
Ambilight+hue, wybierz żarówki
52
Ambilight, jasność
52
Ambilight, nasycenie kolorów
52
Antena
12
Aplikacja Philips TV Remote App
15
Automatyczny tryb zegara
45
B
Baterie i akumulatory
7
Bezpieczeństwo i konserwacja
67
Blokada aplikacji
46
Blokowane funkcje
46
Blokowane funkcje, ustaw kod
46
Blokowane funkcje, zmień kod
46
Blokuj kanał
26
C
Clear Dialogue
40
Cyfrowe wyjście audio — optyczne
13
Czas
45
Czas letni
45
Czyszczenie obrazu, redukcja szumów
38
D
Data
45
Digital Media Renderer - DMR
48
Dom lub Sklep
43
Dostosowanie cyfrowego sygnału wyjściowego
41
Dynamiczny efekt surround
40
Dysk twardy USB
42
Dysk twardy USB — formatuj
17
Dysk twardy USB — zainstaluj
16
Dział obsługi klienta
4
Dźwięk, automatyczna regulacja głośności
40
Dźwięk, zmiana głośności
40
E
Europejskie oznaczenie Eco Label
59
F
Format cyfrowego sygnału wyjściowego
41
Format obrazu
39
G
Galeria aplikacji
50
Gamma
38
Głośnik TV
40
H
HbbTV
41
HDMI
12
HDMI ARC
13
HDMI — CEC
42
HDR
38
I
Informacje kontaktowe
4
Instaluj kanały — antena
19
Instaluj kanały — kabel
19
Instaluj kanały — satelita
21
Instrukcja obsługi
4
Instrukcja obsługi online
4
J
Język dźwięku
44
Język napisów
44
Języki menu
44
K
Kanał, filtr kanału
26
Kanał, zmień nazwę kanału
25
Kanały
19
Karta CI
15
Kod CAM PIN
46
Kolor
37
Komponentowe — Y Pb Pr
13
Kompozytowe — CVBS
13
Konfiguracja sklepowa
43
Kontrast
37
Kontrast dynamiczny
38
Kontrast obrazu
38
Kopia listy kanałów
23
Korektor
40
L
Lista kanałów
25
Lista źródeł
18
Lokalizacja
43
M
Menu dźwięku
40
Menu główne
36
Menu kontrastu obrazu
38
Menu pomocy
4
Menu szybkich ustawień
36
Menu ustawień sieci
48
Menu wyjścia audio
40
Menu wyjścia cyfrowego
41
Miracast
14
Multimedia
61
N
Nagrania
31
Naprawa
4
Nazwa sieciowa telewizora
48
O
Obraz, kolor
37
Obraz, kontrast
37
Obraz, ostrość
37
Odbiór
60
Odblokuj kanał
26
Odległość oglądania
10
Określenie modelu telewizora
4
Opóźnienie cyfrowego sygnału wyjściowego
41
Opcje dotyczące kanału
24
Ostrość
37
Oszczędność energii
43
78