Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 16

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

Csatornák újrarendezése
Csak egy
Kedvenc programok
listában módosíthatja a
csatornák sorrendjét (átrendezés).
A csatornák sorrendjének módosítása...
1 -
Nyissa meg az átrendezni kívánt
Kedvenc
programok
listát.
2 -
Nyomja meg az
OPTIONS
gombot, válassza
a
Csatornák átrendezése
lehetőséget, majd nyomja
meg az
OK
gombot.
3 -
A
Kedvenc programok
listában válassza ki az
áthelyezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az
OK
gombot.
4 -
Helyezze át a csatornát a kívánt helyre
a
(felfelé) vagy a
(lefelé) gombok
segítségével.
5 -
Az új hely megerősítéséhez nyomja meg
az
OK
gombot.
6 -
Ugyanezzel a módszerrel folytathatja a csatornák
újrarendezését mindaddig, amíg a
Kedvenc
programok
listát be nem zárja a
BACK
gombbal.
5.5
Kedvenc csatornák
Tudnivalók a kedvenc csatornákról
A kedvenc csatornák listájában összegyűjtheti az
összes olyan csatornát, amelyet kedvel.
A csatornák közötti gyors váltás érdekében kedvenc
csatornáit 4 különböző listába rendezheti. A kedvenc
programokat tartalmazó egyes listákat egyedileg
nevezheti el. Csak a Kedvenc programok listájában
végezheti el a csatornák újrarendezését.
Ha kiválasztott egy Kedvenc programok listát, nyomja
meg a
(fel) vagy
(le) nyílgombokat a konkrét
csatorna kiválasztásához, majd kiválasztott csatorna
megtekintéséhez nyomja meg az
OK
gombot. Csak
a
vagy
gombok használatakor vált az
adott csatornára.
Kedvenc programok lista létrehozása
A kedvenc csatornák listájának létrehozása...
1 -
A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a
gombot.
2 -
Az aktuális csatornalista megnyitásához nyomja
meg az
OK
gombot.
3 -
Nyomja meg az
OPTIONS
gombot.
4 -
Válassza a
Kedvenc programok lista
létrehozása
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
5 -
A bal oldalon található listában válasszon ki egy
kedvencként használni kívánt csatornát, majd nyomja
meg az
OK
gombot. A csatornák a hozzáadás
sorrendjében jelennek meg a jobb oldalon található
listában. A művelet visszavonásához válassza ki a
csatornát a bal oldali listában, majd nyomja meg
ismét az
OK
gombot.
6 -
Ha szükséges, további csatornákat is kiválaszthat
és hozzáadhat kedvencként a listához.
7 -
A csatornák hozzáadásának befejezéséhez
nyomja meg a
BACK
gombot.
A TV kérni fogja a
Kedvenc programok
lista
átnevezését. A művelet elvégzéséhez használhatja a
képernyőn megjelenő billentyűzetet.
1 -
A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével
törölje az aktuálisan megjelenő nevet, majd írja be az
újat.
2 -
Ha készen van, válassza ki a
Bezár
elemet, és
nyomja meg az
OK
gombot.
A TV átkapcsol az újonnan létrehozott
Kedvenc
programok
listára.
Egyetlen menetben hozzáadhat egy
csatornatartományt, vagy az összes csatornát
tartalmazó csatornalista megkettőzésével és a nem
kívánt csatornák eltávolításával is létrehozhat egy
Kedvenc programok
listát.
A
Kedvenc programok
listában a csatornák
újraszámozódnak.
Csatornatartomány hozzáadása
A
Tartomány kiválaszt.
funkció segítségével adhat
hozzá egy egymást követő csatornákat tartalmazó
tartományt a
Kedvenc programok
listához.
Csatornatartomány hozzáadása...
1 -
Nyissa meg azt a
Kedvenc programok
listát,
amelyhez hozzá szeretné adni a csatornatartományt.
2 -
Nyomja meg az
OPTIONS
gombot, válassza
a
Tartom. kiválaszt.
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
3 -
A bal oldali listában válassza ki a hozzáadni
kívánt tartomány első csatornáját, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
4 -
Nyomja meg a
(lefelé) gombot a hozzáadni
kívánt tartomány utolsó csatornájának
kiválasztásához. A csatornák a bal oldalon meg
vannak jelölve.
5 -
A csatornatartomány hozzáadásához és a
művelet jóváhagyásához nyomja meg
az
OK
gombot.
A
Tartomány kiválaszt.
párbeszédpanelen szintén
elkezdheti a
Kedvenc programok
lista létrehozását.
16