Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 20

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

6
Csatorna beállítása
6.1
Műholdtelepítés
Tudnivalók a műholdak telepítéséről
Akár 4 műhold
A TV-készüléken akár 4 műholdat (4 LNB-t) is
beállíthat. A beállítás kezdetén válassza ki a beállítani
kívánt műholdak pontos számát. Ezzel felgyorsítja a
telepítési folyamatot.
Unicable
A műholdvevő antenna és a TV-készülék
csatlakoztatásához Unicable rendszer is használható.
Az Unicable rendszert a beállítás kezdetén
kiválaszthatja 1 vagy 2 műholdhoz.
MDU - több vételi helyes egység
A beépített műholdvevő egységek az Astra műholdak,
illetve az Eutelsat műhold Digiturk szolgáltatása
esetén támogatják az MDU funkciót. A Türksat MDU
funkcióját nem támogatják.
A telepítés indítása
A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról,
hogy a műholdvevő antenna megfelelően csatlakozik-
e és tökéletes pozícióban van-e.
A műholdas telepítés megkezdése...
1 -
Válassza a
Beállítások
>
Csatornák
>
Műholdtelepítés
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot. Szükség esetén írja be a PIN kódját.
2 -
Válassza a
Műhold keresése
lehetőséget, majd
nyomja meg az
OK
gombot.
3 -
Válassza a
Keresés
lehetőséget, majd nyomja
meg az
OK
gombot. A TV-készülék műholdakat
keres.
4 -
Válassza az
Installálás
lehetőséget, majd
nyomja meg az
OK
gombot. A TV-készüléken az
aktuális műholdas telepítési beállítás látható.
Ha módosítani kívánja ezt a beállítást, válassza a
Beállítások
lehetőséget.
Ha nem kívánja módosítani a beállítást, válassza a
Keresés
lehetőséget. Ugorjon az
5
. lépésre.
5 -
A
Telepítőrendszer
alatt válassza ki a telepíteni
kívánt műholdak számát vagy válassza ki az egyik
Unicable rendszert. Ha az Unicable rendszert
választja, megválaszthatja a felhasználói sávszámokat
és megadhatja a felhasználói sávfrekvenciákat
minden egyes tunerre. Egyes országokban
beállíthatók bizonyos speciális beállítások az LNB-re
a
További beállítások
alatt.
6 -
A TV-készülék megkeresi a parabolaantenna
adott pozíciójában vehető műholdakat. Ez néhány
percet igénybe vehet. Ha a készülék műholdat talál,
annak neve és vételi erőssége megjelenik a
képernyőn.
7 -
Amikor a TV-készülék megtalálta az Ön számára
szükséges műholdakat, válassza az
Installálás
lehetőséget.
8 -
Ha a műhold kínál
Csatornacsomagokat
, a TV-
készülék megjeleníti az adott műhold esetében
rendelkezésre álló csatornacsomagokat. Válassza ki a
kívánt csomagot. Egyes
csomagok
Gyors
vagy
Teljes
telepítést kínálnak a
csatornáikhoz, válassza az egyiket vagy a másikat. A
TV-készülék telepíti a műholdas csatornákat és
rádióállomásokat.
9 -
A műholdas beállítás, illetve a telepített csatornák
és rádióállomások eltárolásához válassza
a
Befejezés
lehetőséget.
Műholdtelepítési beállítások
A műholdtelepítési beállítások országonként előre be
vannak állítva a készülékben. Ezen beállítások
határozzák meg, hogy a TV-készülék hogyan keresse
meg és telepítse a műholdakat és azok
csatornáit. Ezeket a beállításokat bármikor
módosíthatja.
A műholdtelepítési beállítások módosításához...
1 -
Indítsa el a műholdtelepítést.
2 -
A műholdak keresésének elindítására szolgáló
képernyőn válassza a
Beállítások
lehetőséget, majd
nyomja meg az
OK
gombot.
3 -
Válassza ki a telepíteni kívánt műholdak számát
vagy válassza ki az egyik Unicable rendszert. Ha az
Unicable rendszert választja, megválaszthatja a
felhasználói sávszámokat és megadhatja a
felhasználói sávfrekvenciákat minden egyes tunerre.
4 -
Ha kész, válassza a
Következő
lehetőséget,
majd nyomja meg az
OK
gombot.
5 -
A műholdak keresésének elindítására szolgáló
képernyőre történő visszalépéshez a Beállítások
menüben nyomja meg a
Kész
színes gombot.
Önműködő transzponder és LNB
Egyes országokban az önműködő transzponder és
egyes LNB-k speciális beállításai is módosíthatók.
Ezeket a beállításokat csak abban az esetben
használja vagy módosítsa, ha a normál telepítés nem
sikerült. Amennyiben nem standard műholdvevővel
rendelkezik, a standard beállítások felülbírálása
érdekében ezeket a beállításokat is módosíthatja.
Egyes szolgáltatók bizonyos transzponder vagy LNB
értékeket is megadnak, melyeket itt adhat meg a
készülék számára.
20