Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 23

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

Önműködő transzponder és LNB
Egyes országokban az önműködő transzponder és
egyes LNB-k speciális beállításai is módosíthatók.
Ezeket a beállításokat csak abban az esetben
használja vagy módosítsa, ha a normál telepítés nem
sikerült. Amennyiben nem standard műholdvevővel
rendelkezik, a standard beállítások felülbírálása
érdekében ezeket a beállításokat is módosíthatja.
Egyes szolgáltatók bizonyos transzponder vagy LNB
értékeket is megadnak, melyeket itt adhat meg a
készülék számára.
LNB tápellátás
Alapértelmezés szerint az LNB tápellátás beállítása
Auto.
22 kHz-es hang
Alapértelmezés szerint a Hang beállítása Auto.
Alacsony LO frekvencia / Magas LO frekvencia
A helyi oszcillátorfrekvenciák szabványértékekre
vannak beállítva. Az értékeket csak abban az esetben
módosítsa, ha valamilyen kivételes berendezéshez
eltérő értékek szükségesek.
Problémák
A TV-készülék nem találja a kívánt műholdat, vagy
kétszer állítja be ugyanazt a műholdat
• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő számú
műholdat állította-e be a Beállítások menüben a
telepítés kezdetén. Megadhatja, hogy a TV-készülék
egy, két vagy 3/4 műholdat keressen.
A kétfejes LNB nem találja a második műholdat
• Ha a TV-készülék egy műholdat megtalál, de a
másodikat nem találja, fordítsa el néhány fokkal a
parabolaantennát. Állítsa be úgy az antennát, hogy a
legerősebb jelet fogja az első műholdról. Ellenőrizze
az első műhold jelerősségjelzőjét a képernyőn. Ha az
első műholdat a legerősebb jelre állította, válassza az
Új keresés lehetőséget a második műhold
megkereséséhez.
• Győződjön meg arról, hogy a Két műhold beállítást
adta meg.
A telepítési beállítások módosítása nem oldotta meg
a problémát
• A készülék csak a beállítási folyamat végén tárolja a
beállításokat, műholdakat és csatornákat, amikor
kész.
Minden műholdas csatorna eltűnt
• Unicable rendszer használata esetén győződjön
meg arról, hogy egyedi felhasználói sávszámot
rendelt hozzá mindkét beépített tunerhez az Unicable
beállításokban. Előfordulhat, hogy az Ön Unicable
rendszereiben található másik műholdvevő is
ugyanazt a felhasználói sávszámot használja.
Úgy tűnik, egyes műholdas csatornák eltűntek a
csatornalistából
• Ha egyes csatornák eltűnnek vagy más helyre
kerülnek, a műsorszolgáltató valószínűleg
megváltoztatta ezen csatornák transzponderhelyét. A
csatornák csatornalistában elfoglalt helyének
helyreállításához próbálja frissíteni a
csatornacsomagot.
Nem lehet eltávolítani egy műholdat
• Az előfizetési csomagokból nem lehet műholdakat
törölni. Műholdak törléséhez újra el kell végeznie a
teljes telepítést, és másik csomagot kell választania.
Néha gyenge a vétel
• Ellenőrizze, hogy a műholdvevő antennát
megfelelően rögzítette-e. Az erős szél mozgathatja az
antennát.
• A havazás és az eső ronthatja a vétel minőségét.
6.2
Antenna beállítása
Csatornák frissítése
Automatikus csatornafrissítés
A digitális csatornák esetében beállíthatja a TV-
készüléket úgy, hogy automatikusan új csatornákkal
frissítse ezeket a csatornákat.
Naponta egyszer, reggel 7-kor a TV-készülék frissíti a
csatornákat, és tárolja az újakat. Az új csatornák a
Csatornalistában tárolódnak, és
jelzi őket. A
bejövő jellel nem rendelkező csatornák törlésre
kerülnek. A TV-készüléknek készenlét üzemmódban
kell lennie a csatornák automatikus frissítéséhez. Az
Automatikus csatornafrissítés funkció kikapcsolható.
Az automatikus frissítés kikapcsolásához...
1 -
Válassza a
Beállítások
>
Csatornák
>
Antenna/kábel beállítása
vagy az
Antenna beállítása
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
2 -
Szükség esetén írja be a PIN kódját.
3 -
Válassza az
Automatikus
csatornafrissítés
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
4 -
Válassza a
Ki
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
5 -
A
(balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a
BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Ha a TV új csatornákat talál, illetve ha frissít vagy
23