Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 27

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

Csatornalista másolása
Csatornalista másolása...
1 -
Kapcsolja be a TV-készüléket. A TV-készüléken
lennie kell telepített csatornáknak.
2 -
Csatlakoztasson egy USB flash meghajtót.
3 -
Válassza a
Beállítások
>
Csatornák
>
Csatornalista másolása
lehetőséget, majd nyomja
meg az
OK
gombot.
4 -
Válassza a
Másolás USB-re
lehetőséget, majd
nyomja meg az
OK
gombot. A csatornalista TV-
készülékről történő másolásához a készülék kérheti a
gyermekzár PIN-kódját.
5 -
A másolás befejezésekor húzza ki az USB flash
meghajtót.
6 -
A menü bezárásához nyomja meg
a
(balra) gombot, szükség esetén többször is.
Most már feltöltheti a másolt csatornalistát egy másik
Philips TV-készülékre.
A csatornalista verziószáma
Ellenőrizze a csatornalista aktuális verzióját...
1 -
Válassza a
Beállítások
>
Csatornák
lehetőséget, majd a menübe történő belépéshez
nyomja meg a
(jobbra) gombot.
2 -
Válassza a
Csatornalista
kiválasztása
lehetőséget, majd az
Aktuális verzió
lehetőséget, majd nyomja meg az
OK
gombot.
3 -
A menü bezárásához nyomja meg a
(balra) gombot, szükség esetén többször is.
Csatornalista feltöltése
Még be nem hangolt TV-készülékekre
A csatornalista feltöltésének módja attól függ, hogy
TV-készüléke be van-e már hangolva.
Még be nem hangolt TV
1 -
A telepítéshez csatlakoztassa a tápkábelt, majd
válassza ki a nyelvet és az országot. A csatornák
keresését kihagyhatja. Fejezze be a hangolást.
2 -
Helyezze be azt az USB flash meghajtót, amelyen
a másik TV csatornalistája található.
3 -
A csatornalista feltöltésének indításához nyomja
meg a
Beállítások
>
Csatornák
>
Csatornalista
másolása
>
Másolás TV-re
elemet, majd nyomja
meg az
OK
gombot. Szükség esetén írja be a PIN
kódját.
4 -
A TV-készülék tájékoztatja, ha a csatornalistát
sikeresen átmásolta a TV-re. Húzza ki az USB flash
meghajtót.
Már behangolt TV-készülékekre
A csatornalista feltöltésének módja attól függ, hogy
TV-készüléke be van-e már hangolva.
Már behangolt TV
1 -
Ellenőrizze a TV országbeállítását. (Ezen beállítás
ellenőrzéséhez tekintse meg a Minden csatorna
újratelepítése című fejezetet. Az országbeállítások
lépésig végezze el az eljárás lépéseit.
A
BACK
gomb megnyomásával szakíthatja meg
a telepítést.)
Ha az országbeállítás helyes, folytassa a 2. lépéssel.
Ha az országbeállítás helytelen, újratelepítést kell
indítania. Tekintse meg a Minden csatorna
újratelepítése fejezetet, majd indítsa el a
telepítést. Válassza ki a megfelelő országot, és
hagyja ki a csatornakeresést. Fejezze be a hangolást.
Ha elkészült, térjen vissza 2. lépéshez.
2 -
Helyezze be azt az USB flash meghajtót, amelyen
a másik TV csatornalistája található.
3 -
A csatornalista feltöltésének indításához nyomja
meg a
Beállítások
>
Csatornák
>
Csatornalista
másolása
>
Másolás TV-re
elemet, majd nyomja
meg az
OK
gombot. Szükség esetén írja be a PIN
kódját.
4 -
A TV-készülék tájékoztatja, ha a csatornalistát
sikeresen átmásolta a TV-re. Húzza ki az USB flash
meghajtót.
27