Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 29

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

Nézzen utána, milyen passzív MHL-kábel való a
mobilkészülékéhez. Különösen a TV-készülék HDMI
csatlakozójának típusa fontos az okostelefonhoz vagy
táblagéphez való csatlakoztatás érdekében.
Az MHL, a Mobile High-Definition Link és az MHL
logó az MHL, LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
HDMI CEC - EasyLink
A HDMI csatlakozás a legjobb kép- és hangminőség
garanciája. A HDMI kábel kép- és hangjeleket
egyaránt továbbít. Nagy felbontású (HD) TV-jel
esetén használjon HDMI-kábelt. A legjobb minőségű
jelátvitel érdekében válasszon 5 méternél nem
hosszabb, nagy átviteli sebességű HDMI kábelt.
Csatlakoztasson HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis
eszközöket a TV-készülékéhez, és a TV-készülék
távvezérlőjével működtetheti őket.
Az EasyLink HDMI CEC funkciót be kell kapcsolni a TV-
készüléken és a csatlakoztatott készüléken is.
Az EasyLink bekapcsolása
Beállítások
> Általános
beállítások > EasyLink > EasyLink > Be.
A HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis eszközök
működtetése a TV-készülék távvezérlőjével
Beállítások
> Általános beállítások > EasyLink >
EasyLink távvezérlő > Be.
Megjegyzés
:
• Más márkájú készülékeken lehetséges, hogy az
EasyLink nem működik.
• A HDMI CEC funkciónak különböző márkák esetén
más az elnevezése. Néhány példa: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera
Link. Nem minden márka kompatibilis teljes
mértékben az EasyLink funkcióval. A példaként
felsorolt HDMI CEC márkanevek a megfelelő
tulajdonosok tulajdonát képezik.
7.2
CAM intelligens kártyával -
CI+
CI+
Ez a TV-készülék fel van készítve a CI+
feltételes
hozzáférésre.
A CI+ használatával a helyi digitális TV-szolgáltatók
által kínált prémium HD-műsorokat, például filmeket
és sportközvetítéseket nézhet. Ezek az adások
kódolva vannak, dekódolásukhoz előfizetés részét
képező CI+ modulra van szükség.
CI+ modult (feltételes hozzáférési modul – CAM) és
mellé egy intelligens kártyát a digitális TV-
szolgáltatók biztosítanak, ha előfizet a prémium
programjaikra. Ezek a programok magas szintű
másolásvédelmet alkalmaznak.
A pontos használati feltételekért lépjen kapcsolatba
egy digitális TV-szolgáltatóval.
Smart kártya
A digitális TV-szolgáltatók biztosítanak egy CI+
modult (feltételes hozzáférési modul – CAM) és mellé
egy intelligens kártyát, amikor előfizet a prémium
programokra.
Helyezze be az intelligens kártyát a CAM modulba.
Kövesse a szolgáltatótól kapott utasításokat.
A CAM modul behelyezéséhez a TV-készülékbe...
1 -
Keresse meg a modulon a jelzést, melynek
segítségével a modult megfelelően behelyezheti. Ha
nem megfelelően helyezi be, megsérülhet a CAM
modul és a TV-készülék is.
2 -
A TV-készülék hátuljával szemben állva, a CAM
elejét maga felé tartva óvatosan illessze be a CAM
modult a
COMMON INTERFACE
nyílásba.
3 -
Ütközésig tolja be a CAM-modult. Hagyja a
nyílásban.
29