Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 62

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

Beállítások > Minden beállítás > Univerzális
hozzáférés > Univerzális hozzáférés > Beállítások.
Univerzális hozzáférés hallássérültek számára
Beállítások > Minden beállítás > Univerzális
hozzáférés > Hallássérült > Be.
• Egyes digitális TV-csatornák speciális hangsávokat
és feliratokat is biztosítanak a hallássérültek vagy
siketek számára.
• Ha a funkció be van kapcsolva, a TV-készülék
automatikusan kiválasztja a hallássérültek számára
biztosított speciális hangsávokat és feliratokat, ha
vannak ilyenek.
Univerzális hozzáférés vak vagy látássérült
személyek számára
Beállítások > Minden beállítás > Univerzális
hozzáférés > Hang leírása > Hang leírása > Be.
A digitális TV-csatornák speciális hangkommentárt
sugározhatnak, amelyben elmondják, hogy mi
történik éppen a képernyőn.
Beállítások > Minden beállítás > Univerzális
hozzáférés > Hang leírása > Kevert hangerő,
Hanghatások, Beszéd.
• A Kevert hangerő lehetőség kiválasztásával
keverheti a normál hang hangerejét a
hangkommentárral. Az érték módosításához
használja a
(fel) vagy
(le) nyilat.
• Állítsa a Hanghatás lehetőséget Be értékre a
hangkommentár extra hanghatásaihoz (pl. sztereó
vagy elhalkuló hang).
• Válassza a Beszéd lehetőséget
a Leíró vagy Felirat beszédbeállítás megadásához.
14.9
Zárolási beállítások
Kódbeállítás és Kód módosítása
Új kód megadása vagy a kód módosításának
visszaállítása
Beállítások > Gyermekzár > Kódbeállítás, Kód
módosítása.
A gyermekzár kódja csatornák vagy műsorok
lezárására vagy a zárolásuk feloldására szolgál.
Megjegyzés
:
Ha elfelejtette a PIN-kódot, felülírhatja az aktuális
kódot a
8888
segítségével, és megadhat egy újat.
Műsor zárolása
Egy minimális kor beállítása korhatárhoz kötött
műsorok megtekintéséhez
Beállítások > Gyermekzár > Szülői besorolás.
Alkalmazás zárolása
Philips alkalmazások zárolásának beállítása
Beállítások > Gyermekzár > Alk. zár.
Zárolhatja a gyermekek számára nem megfelelő
alkalmazásokat. A 18+ besorolású alkalmazásokat
zárolhatja a Philips alkalmazások között, illetve
beállíthat egy korlátozott profilt a Főmenüben.
18+
A 18+ alkalmazászár PIN kód bevitelét kéri, amikor a
felhasználó megpróbál elindítani egy 18+ besorolású
alkalmazást. Ez a zárolás kizárólag a Philips
alkalmazások között szereplő 18+ besorolású
alkalmazásokra vonatkozik.
Korlátozott profil
A Főmenüre alkalmazott korlátozott profil használata
esetén ott kizárólag az Ön által engedélyezett
alkalmazások jelennek meg. A korlátozott profil
beállításához és bekapcsolásához be kell vinnie a PIN
kódot.
Google Play áruház – Korhatár
Beállíthatja, hogy a Google Play áruházban ne
jelenjenek meg egyes, a felhasználó/vásárló korának
nem megfelelő alkalmazások. A korhatár
beállításához vagy módosításához be kell vinnie a
PIN kódot. A beállított korhatár határozza meg a
felhasználó által telepíthető alkalmazások körét.
CAM zárolása
A CAM modul felvétel céljára szolgáló PIN-kódjának
beállítása
Beállítások > Gyermekzár > CAM PIN.
62