Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 84

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

24.2
Szoftververzió
A TV-szoftver aktuális verziójának megtekintése...
1 -
Válassza a
Beállítások
>
Szoftver
frissítése
>
Információ az aktuális
szoftverről
lehetőséget, majd nyomja meg az
OK
gombot.
2 -
Ekkor megjelennek a kiadásra vonatkozó
megjegyzések, a verziószám és a létrehozás dátuma.
Ezenfelül a Netflix ESN száma is megjelenik, ha van.
3 -
A menü bezárásához nyomja meg
a
(balra) gombot, szükség esetén többször is.
24.3
Automatikus szoftverfrissítés
Kapcsolja be az automatikus szoftverfrissítést a TV
szoftverének automatikus frissítése érdekében.
Hagyja a TV-készüléket készenléti üzemmódban.
1 -
Válassza a
Beállítások
>
Szoftver
frissítése
>
Automatikus
szoftverfrissítés
lehetőséget, majd nyomja meg
az
OK
gombot.
2 -
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3 -
A menü bezárásához nyomja meg
a
(balra) gombot, szükség esetén többször is.
Amikor a beállítás engedélyezve van, a TV-készülék
bekapcsolásakor letöltésre kerül a frissítés, illetve
telepítve lesz 15 perccel azután, hogy a TV-készülék
készenléti állapotba lépett (amennyiben nincsenek
beütemezve felvételek vagy egyéb riasztások).
Ha a beállítás le van tiltva, a „Frissítés most” /
„Később” képernyőmenü fog megjelenni.
24.4
Nyílt forráskódú szoftver
A TV-készülék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A
TP Vision Europe B.V. ezennel felajánlja, hogy kérésre
biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem
alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz
tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három
éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az
információt megkapták.
A forráskód beszerzéséhez írjon angol nyelvű e-mailt
az alábbi címre . . .
24.5
Nyílt forráskódú licenc
A nyílt forráskódú licenc
README: a nyílt forráskódú licencek hatálya alá eső
TP Vision Netherlands B.V. TV-szoftver részeinek
forráskódjára vonatkozóan.
Ez a dokumentum a TP Vision Netherlands B.V. TV
által használt nyílt forráskód GNU General Public
License (a GPL), vagy GNU Lesser General Public
License (az LGPL) vagy bármely más nyílt forráskódú
licenc alatt történő terjesztésének módját írja le. A
szoftver másolatainak beszerzésével kapcsolatos
utasításokat a használati utasításokban találja.
A TP VISION NETHERLANDS B.V. A SZOFTVERRE
VONATKOZÓAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY
BELEÉRTETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL, IDEÉRTVE A
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A TP Vision
Netherlands B.V. nem nyújt támogatást a szoftverhez.
Ez nem érinti az Ön által megvásárolt TP Vision
Netherlands B.V. termék(ek)re vonatkozó garanciáit és
törvényben rögzített jogait. Kizárólag az Ön számára
elérhetővé tett forráskódra vonatkozik.
24.6
Közlemények
Bejelentést kaphat a letölthető új TV szoftverről és
egyéb szoftverrel kapcsolatos hibákról.
A bejelentések olvasása...
1 -
Válassza a
Beállítások
>
Szoftver
frissítése
>
Bejelentés
lehetőséget, majd nyomja
meg az
OK
gombot.
2 -
Ha van bejelentés, elolvashatja azt, több
bejelentés esetén pedig lehetősége van választani
közülük.
3 -
A menü bezárásához nyomja meg
a
(balra) gombot, szükség esetén többször is.
84