Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 88

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

26
Súgó és támogatás
26.1
A TV-készülék regisztrációja
Regisztrálja TV-készülékét, és használja ki a rengeteg
lehetőséget, pl. a termék teljes körű támogatását
(beleértve a letöltéseket is), az új termékekkel, az
exkluzív ajánlatokkal és akciókkal kapcsolatos
információkhoz való hozzáférést. A regisztrációval
különféle nyereményeket nyerhet, és részt vehet az új
termékekkel kapcsolatos különleges kérdőívek
kitöltésében.
Látogasson el
a
www.philips.com/TVsupport
weboldalra
26.2
A súgó használata
Ez a TV-készülék képernyőn megjelenő súgóval
rendelkezik.
Súgó megnyitása
Nyomja meg a
(kék) gombot a Súgó azonnali
megnyitásához. A Súgó azzal a fejezettel fog
megnyílni, amely a leginkább leírja az éppen végzett
műveletet vagy a TV-készüléken éppen kiválasztott
beállítást. A témakörök ábécé sorrendben történő
megjelenítéséhez nyomja meg a
Kulcsszavak
gombot.
A Súgó könyvként való olvasásához válassza
a
Könyv
lehetőséget.
A
Súgó
a Főmenüből és a TV-menüből is
megnyitható.
A Súgó utasításainak elvégzése előtt zárja be a Súgót.
A Súgó bezárásához nyomja meg a
Bezárás
színes gombot.
Bizonyos esetekben (pl. teletext) a színes gomboknak
saját funkciójuk van, és ezért nem tudják megnyitni a
Súgót.
A TV-készülék Súgója a táblagépen, okostelefonon
vagy számítógépen
A hosszabb utasítássorok egyszerűbb végrehajtása
érdekében a TV-készülék Súgója PDF formátumban
is letölthető, így okostelefonján, táblagépén vagy
számítógépén is olvashatja. A Súgó szükséges
oldalát ki is nyomtathatja számítógépéről.
A Súgó (felhasználói útmutató) a következő címen
tölthető le:
www.philips.com/TVsupport
(TV-menü)
>
Súgó
További Súgó funkciókkal diagnosztizálhatja TV-
készülékét, és további információkat szerezhet be
róla.
TV-információk – A TV-készülék modelljét,
sorozatszámát és szoftververzióját tekintheti meg.
Tudnivalók – Megtekintheti a csatornák
telepítésére, csatornák rendezésére, a TV-szoftverek
frissítésére, külső eszközök csatlakoztatására és a TV
Smart funkcióinak használatára vonatkozó
utasításokat.
TV-készülék ellenőrzése
– Ellenőrizheti, hogy a
kép, a hang, illetve az Ambilight megfelelően működik-
e.
Hálózat ellenőrzése
- A hálózati kapcsolat
ellenőrzése.
Szoftverfrissítés
- Az elérhető szoftverfrissítések
ellenőrzése.
Útmutató
– a TV-vel kapcsolatos információkat az
útmutatóban olvashatja.
Hibaelhárítás
– megoldást találhat a gyakran
ismételt kérdésekre.
Gyári beállítások
- Az összes beállítás visszaállítása
a gyári beállításokra.
TV újrahangolása
– állítsa vissza, és végezze el újra
a TV teljes hangolását.
Névjegy adatai
– Megmutatja az országához vagy
régiójához tartozó telefonszámot vagy honlapcímet.
26.3
Hibaelhárítás
Bekapcsolás és távvezérlő
A készülék nem kapcsol be
• Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból.
Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Nyikorgó hang be- vagy kikapcsoláskor
A TV-készülék be- vagy kikapcsolásakor, illetve
készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése során
bekövetkező normális tágulás vagy összehúzódás
okozza. Ez nincs hatással a működésre.
A TV-készülék nem reagál a távvezérlőre
A készüléknek az elinduláshoz időre van szüksége.
Ezalatt a televíziókészülék nem reagál a távvezérlőre
és a készüléken található gombokra. Ez nem utal
hibára.
Ha a TV-készülék továbbra sem reagál a távvezérlőre,
egy mobiltelefon kamerájával ellenőrizheti, hogy
működik-e a távvezérlő. Állítsa a telefont fényképező
üzemmódba, és irányítsa a távvezérlőt a fényképező
objektívje felé. Ha megnyom egy gombot a
88