Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 89

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

távvezérlőn, és a kamerán keresztül látja az infravörös
LED felvillanását, a távvezérlő működik. A TV-
készüléket kell ellenőrizni.
Ha nem látja a felvillanást, akkor lehetséges, hogy a
távvezérlő romlott el, vagy a benne lévő elemek
lemerültek.
A távvezérlők ellenőrzésének ez a módja a TV-
készülékkel vezeték nélküli módon párosított
távvezérlők esetében nem alkalmazható.
A TV a Philips indítóképernyő megjelenítése után
visszatér készenléti állapotba
A TV készenléti állapotában megjelenik a Philips
indulóképernyő, majd a TV-készülék visszatér
készenléti állapotba. Ez nem utal hibára. A TV-
készülék tápellátásának kikapcsolásakor és
visszakapcsolásakor a következő indításkor
megjelenik az indulóképernyő. A televíziókészüléket
készenléti üzemmódban úgy kapcsolhatja be, hogy
megnyomja a távvezérlő vagy a
televíziókészülék
gombját.
A készenléti jelzőfény folyamatosan villog
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból.
Várjon 5 percet, mielőtt visszadugja a kábelt. Ha a
villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevőszolgálatával.
Csatornák
A telepítés során a TV-készülék nem talált digitális
csatornákat
A műszaki adatok tanulmányozásával győződjön meg
arról, hogy a televíziókészülék országában támogatja
a következőket: DVB-T vagy DVB-C.
Győződjön meg arról, hogy minden kábel
megfelelően csatlakozik, és hogy a megfelelő hálózat
van kiválasztva.
Korábban telepített csatornák nem jelennek meg a
csatornalistában
Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát
választotta-e ki.
Kép
Nincs kép, vagy torz a kép
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva a TV-készülékhez.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz van-e
kiválasztva megjelenítési forrásként.
• Ellenőrizze, hogy a külső készülék vagy forrás
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Van hang, de nincs kép
• Váltson át más videoforrásokra, ezután váltson
vissza a jelenlegi forrásra, majd állítsa vissza a
képstílust a képbeállításoknál, vagy állítsa vissza a
gyári beállításokat az Általános beállítások
lehetőségnél.
Rossz minőségű antennajel
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva a TV-készülékhez.
• A hangszórók, a földeletlen audioberendezések, a
fénycsövek, a magas épületek és az egyéb nagy
tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha
lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében
forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV
közelében lévő készülékeket.
• Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge
minőségű, végezze el az adott csatorna
finomhangolását.
A külső készülékről vetített kép rossz minőségű
• Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozása
megfelelő-e. Győződjön meg arról, hogy a készülék
kimeneti video beállítása a lehető legmagasabb
felbontásra van állítva, ha alkalmazható.
• Állítsa vissza a képstílust vagy váltson másik
képstílusra.
A képbeállítások egy idő után megváltoznak
Győződjön meg arról, hogy
a
Hely
beállítása
Otthon
. A beállításokat ebben az
üzemmódban módosíthatja és mentheti.
Kereskedelmi reklámcsík jelenik meg
Győződjön meg arról, hogy
a
Hely
beállítása
Otthon
.
A képméret nem felel meg a képernyő méretének
• Váltson át egy másik képformátumra.
• Állítsa a
Képformátumot
Eredeti
értékre.
A kép elhelyezkedése nem megfelelő
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező
képek nem megfelelően helyezkednek el a
képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.
• Állítsa a
Képformátumot
Eredeti
értékre.
A számítógép képe nem stabil
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
támogatott felbontású, és frissítési frekvenciájú jelet
küld a TV-készülékre.
• Győződjön meg róla, hogy a HDMI-videoforrás nem
támogatja a HDR tartalmat.
Hang
Nincs hang, vagy gyenge minőségű a hang
Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem
hibajelenség.
• Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően
vannak-e megadva.
• Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően van-
e csatlakoztatva.
89