Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12) Használati utasítás – Page 96

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 8500 series Ultra Slim 4K UHD LED Android TV (55PUS8503/12)
Pages: 101
File size: 2 MB

29
Szerzői jogok
29.1
MHL
MHL
Az MHL, a Mobile High-Definition Link és az MHL
logó az MHL, LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
29.2
HDMI
HDMI
A „HDMI”, a „HDMI High-Definition Multimedia
Interface” és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
29.3
Dolby Audio
Dolby Audio
A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye. A gyártás a Dolby
Laboratories licence alapján történt. Bizalmas, közzé
nem tett munkák. Copyright © 1992-2015 Dolby
Laboratories. Minden jog fenntartva.
29.4
DTS-HD Premium Sound™
DTS-HD Premium Sound™
A DTS szabadalmak a http://patents.dts.com
weboldalon találhatók. A gyártás a DTS Licensing
Limited licence alapján történt. A DTS, a szimbólum,
valamint a DTS és a szimbólum együtt bejegyzett
védjegyek, és a DTS Premium Sound a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
29.5
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi
A
Wi-Fi®
, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a
Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
29.6
Kensington
Kensington
(ha alkalmazható)
A Kensington és a Micro Saver az ACCO World
Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban, ezenkívül a világ számos országában be
van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem
elbírálás alatt áll.
96