Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 1

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Innehållsförteckning
1
Viktigt!
3
1.1 Säkerhet 3
1.2 Skötsel av skärmen 3
1.3 Återvinning 3
2
Din TV
4
2.1 Översikt över TV:n 4
2.2 Innovativa funktioner 5
3K
omma igång 5
3.1 Placera TV:n 5
3.2 Väggmontering – VESA 5
3.3 Fjärrkontrollens batterier 7
3.4 Antennkabel 7
3.5 Ansluta nätsladden 7
3.6 Första gången – installation 7
4A
n
vända TV:n 8
4.1 Slå på eller stänga av – standby 8
4.2 Titta på TV 9
4.3 Titta på kanaler från en digital mottagare 9
4.4 Titta med anslutna enheter 9
4.5 Titta på DVD 10
4.6 Välja en text-TV-sida 10
4.7 Ändra Ambilight-inställning 11
5
Fler funktioner i din TV 12
5.1 Översikt över fjärrkontrollen 12
5.2 TV-menyn – översikt 13
5.3 Bild- och ljudinställningar 15
5.4 Ambilight 18
5.5 Text-TV 19
5.6 Skapa favoritkanallistor 20
5.7 Elektronisk programguide – EPG 21
5.8 Timer- och låsfunktioner 22
5.9 Textremsor 23
5.10 Visa och spela upp foton, MP3 ... 24
5.11 Lyssna på digitala radiokanaler 26
5.12 Uppgradering av programvara 26
6
Kanalinstallation 28
6.1 Automatisk kanalinstallation 28
6.2 Manuell kanalinstallation 29
6.3 Ändra ordning för lagrade kanaler 29
6.4 Automatisk kanalhantering 30
6.5 Test för digital mottagning 30
6.6 Fabriksinställningar 30
7
Anslutningar (DVD, mottagare ...) 31
7.1 Anslutningar – översikt 31
7.2 Om anslutningar 32
7.3 Ansluta dina enheter 34
7.4 Inställning efter anslutning 38
7.5 Förbereda för digitala tjänster 39
8T
eknisk information 40
9F
elsökning 41
10
Index 43
Registrera din produkt och få hjälp på
www.philips.com/welcome.
Innehållsförteckning
1
SVENSKA
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 1