Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 10

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

10
Använda TV:n
4.5
Titta på DVD
Sätt i en DVD-skiva i spelaren.
®
Tr
yck på
Play
(spela upp)
π
.
Bilden från DVD-spelaren visas automatiskt på
skärmen.
Om bilden inte visas:
Tr
yck på
v
på fjärrkontrollen.
®
Tr
yck på
v
upprepade gånger för att välja
D
VD-spelaren. Vänta några sekunder tills bilden
visas.
Ò
Tr
yck på
OK
.
Tr
yck på
Play
(spela upp)
π
.
4.6
Välja en text-TV-sida
De flesta TV-stationer sänder text-TV-information.
Titta på text-TV:
Tr
yck på
b
.
Indexsidan visas.
®
Välja önskad sida:
• Ange sidnumret med sifferknapparna.
• Tryck på
P-
eller
P+
eller
o
,
œ
om du vill
visa nästa eller föregående sida.
•T
r
yck på en färgknapp för att välja ett av de
färgkodade alternativen längst ned på
skärmen.
à
Tips!
Tr
yck på
R
om du vill återgå till föregående sida.
Ò
Tr
yck på
b
igen om du vill stänga av text-TV.
r
Obs!
Endast inom Storbritannien: vissa digital-TV-kanaler
har särskilda digitala text-TV-tjänster (till exempel
BBC1).
Mer information om text-TV finns i avsnittet
5.5
T
ext-TV
.
B
DEMO
OPTION
GUIDE
a
v
INPUT
j
b
q
MHEG
CANCEL
v
MENU
b
¬
P
V
OK
LIST
b
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 10