Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 11

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
Använda TV:n
11
4.7
Ändra Ambilight-inställning
Det finns fyra Ambilight-inställningar att välja mellan:
Färg
Ställer in Ambilight på en konstant färg.
Lugn (långsam)
Ställer in Ambilight till att ändras mjukt och lugnt
med bilderna på skärmen.
Medel (mellan)
Ställer in Ambilight mellan Lugn och Dynamisk.
Dynamisk (snabb)
Ställer in Ambilight till att ändras snabbt.
Ändra Ambilight-inställning:
Tr
yck på
Ambilight
för att slå på eller stänga av.
®
Tr
yck på
Mode
(läge) upprepade gånger om du
vill bläddra mellan de olika Ambilight-
inställningarna.
Ò
Tr
yck på
OK
.
Mer information om Ambilight finns i avsnittet
5.4
Ambilight
.
à
Tips!
Stäng av eller dimma ned den omgivande
belysningen för att uppnå full effekt av Ambilight-
funktionen.
Ambilight
MODE
Ambilight
MODE
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 11