Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 21

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
5.6.2
Skapa en egen favoritlista
Skapa eller ändra din egen favoritlista.
Tr
yck på
OK
.
Den senast valda listan visas.
®
Tr
yck på den röda knappen om du vill visa alla
favoritlistor.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en lista.
Tr
yck på
OK
.
º
Tr
yck på den gröna knappen och öppna läget
Redigera.
Den valda listan visas med alla kanaler.
Tr
yck på
o
eller
œ
och markera en kanal.
Tr
yck på
OK
om du vill bekräfta (eller ta bort)
den markerade kanalen.
Kanalen läggs till i (eller tas bort från) den valda
listan.
Tr
yck på den gröna knappen igen om du vill
stänga läget Redigera.
Den ändrade kanallistan visas igen.
5.6.3
Välja en kanal i en favoritlista
Tr
yck på
OK
.
Den senast valda kanallistan visas.
®
Använd
o
eller
œ
till att markera en kanal.
Ò
Tr
yck på
OK
.
TV:n visar önskad kanal.
à
Tips!
•A
n
vänd
-P+
till att gå igenom TV-kanalerna i den
valda favoritlistan.
Du kan även välja kanaler som inte är markerade
som favoriter med hjälp av sifferknapparna.
5.7
Elektronisk programguide –
EPG
Den elektroniska programguiden visar tablån för
digital-TV-program på skärmen. Du kan navigera,
välja och visa program efter tid, titel och genre. Det
f
inns två typer av EPG: "pågående/nästa" och "7 eller
8 dagar".
EPG är tillgänglig när digitala kanaler har installerats
och sändningar mottas.
EPG-funktionen
"pågående/nästa"
är alltid tillgänglig medan
"7 eller 8
dagar"
endast är tillgänglig i vissa länder.
Med EPG-menyn kan du:
Visa en lista över vilka program som sänds för
närvarande.
Visa nästa program.
•G
r
uppera program enligt genre.
Ställa in påminnelser för program som startar.
Ställa in valda EPG-kanaler.
Samt mycket mer.
5.7.1
Aktivera EPG
Tr
yck på
a
.
Följande EPG-typ visas
EPG-funktionen "pågående/nästa"
Detaljerad information om det program som visas
för närvarande.
Fler funktioner i din TV
21
¬
P
V
3
2
1
6
5
4
9
8
0
7
i
Ambilight
MODE
BROWSE
P
9
0
-
26 BBC1
Tis, 12 Sep 09:17
T
itel: Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
G
å
ur
Tr
y
ck
p
å
-
P+f
ö
r att b
y
ta kanal
.
N
äs
t
a
DEMO
OPTION
GUIDE
a
OK
LIST
v
j
b
q
MHEG
CANCEL
GUIDE
a
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 21