Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 25

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Tr
yck på
OK
om du vill visa bilden eller starta
ett bildspel med bilderna i albumet.
º
Tr
yck på
OK
om du vill pausa bildspelet. Tryck
igen för att återuppta.
º
Tr
yck på en av färgknapparna på fjärrkontrollen
om du vill utföra motsvarande funktion som
beskrivs längst ned på skärmen. Tryck på den blå
knappen om du vill stoppa visningen och se fler
funktioner.
Om funktionsfältet längst ned inte visas trycker
du bara på valfri färgknapp så visas det igen.
Tr
yck på
p
och välj en annan bild eller ett
annat album.
Bildspelsinställningar
Detaljer/Fler detaljer
Bildens namn, datum, storlek och nästa bild i
bildspelet visas.
Övergångar
Listan över tillgängliga övergångar för bilderna
visas. Tryck på
o
eller
œ
för att välja och
aktivera genom att trycka på
OK
.
Tid bildvisning
Ställer in tiden för bildövergångarna: Kort, Mellan,
Lång.
Rotera
Bilden roteras.
Zoom
En lista över tillgängliga förstoringar visas.
Start/Visa
Stoppa och starta om bildspelet.
5.10.4 Miniatyrbilder
Visa en översikt över bilderna i ett album.
Välj ett album.
®
Tr
yck på
π
så öppnas bildlistan.
Ò
Tr
yck på den gröna knappen.
Tr
yck på
o
eller
œ
,
p
eller
π
och markera
en bild.
º
Tr
yck på
OK
om du vill visa bilden.
Tr
yck på
p
om du vill återgå till
miniatyrbildsöversikten.
Gå tillbaka till bildlistan genom att trycka på den
gröna knappen.
5.10.5 Lyssna på musik
Hitta dina låtar i musikalbumet på menyn
Multimedia.
Markera
Musik
på menyn Multimedia.
®
Tr
yck på
π
så öppnas mappen Musik.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en låt eller ett
album.
Tr
yck på
OK
om du vill spela upp vald låt eller
spela upp en låt följt av nästa låt i samma
album.
Musikinställningar
Detaljer
Filnamnet visas.
Repetera en/alla
Repetera alla låtar i albumet tills du stoppar låten
eller repetera endast den låt som valts tills du
stoppar uppspelningen.
Slumpvis
Spela upp låtar i slumpvis ordning.
5.10.6 Bildspel med bakgrundsmusik
Titta på ett bildspel av dina lagrade bilder
tillsammans med din lagrade bakgrundsmusik.
Välj först ett musikalbum och tryck på
OK
.
®
Markera bildmappen, välj ett bildalbum och
tryck på
OK
.
Fler funktioner i din TV
25
SVENSKA
Jean.
jpg
Mar
y
.
jpg
Bil
d
Afrika
_
200
1
Ken
y
a.
jpg
Con
g
o.
jpg
V
ictoria.
jpg
Cairo.
jpg
Paris
_
200
5
M
y
_car.
jpg
Afrika
_
200
1
Afrika
_
200
1
Afrika
_
200
1
Ken
y
a.
jpg
Con
g
o.
jpg
V
ictoria.
jpg
Dakar.
jpg
Cairo.
jpg
Ken
y
a.
jpg
US
B
Afrika
_
200
1
Ken
y
a.
jpg
Ken
y
a.
jpg
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 25