Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 26

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

5.11 Lyssna på radiokanaler
Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala
r
adiokanaler under installationen.
Lyssna på en digital radiokanal:
Tr
yck på
OK
på fjärrkontrollen.
Menyn
Alla kanaler
visas.
®
Använd sifferknapparna till att välja en tillgänglig
r
adiokanal från kanalnummer 400 och uppåt.
Mer information om att ändra ordningen finns i
a
vsnittet
6.3.3 Ändra ordning för kanalerna
.
Ò
Tr
yck på
OK
.
5.12 Uppgradering av
programvara
På Philips arbetar vi ständigt med att förbättra våra
produkter och vi vill att du ska kunna dra nytta av
det även efter att du har gjort ditt inköp. Om du vill
uppgradera programvaran behöver du ett USB-
minne (medföljer inte).
r
Obs!
USB-enheten måste ha minst 48 Mb ledigt
utrymme. Se till att skrivskyddet är avaktiverat.
Vissa USB-enheter går inte att använda med TV:n.
Kontakta din återförsäljare.
5.12.1 Uppgraderingsassistent
Med uppgraderingsassistenten får du hjälp att
uppgradera TV:ns programvara.
TV-identifiering
Med uppgraderingsassistenten får du hjälp att
uppgradera TV:ns programvara.
Tr
yck på
Menu
.
®
Tr
yck på
π
.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
för att välja
Uppgradering
av
programvara
.
Tr
yck på
π
.
º
Tr
yck på
o
eller
œ
för att välja
Uppgraderingsassistent
.
Tr
yck på
π
.
Aktivera genom att trycka på
OK
.
Sätt in USB-minnet i USB-uttaget på sidan av
TV:n. Nu visas huvudmenyn.
Ú
Fortsätt med den gröna knappen.
Ett meddelande visas med information om att
TV:n har skrivit identifieringsfilen till USB-
minnet.
œ
Slutför genom att trycka på den gröna knappen
igen.
π
Ta
ut USB-minnet ur TV:n.
5.12.2 Hämta programvara från datorn till
USB-minnet
Sätt in USB-enheten i en dator med
Internetuppkoppling.
®
Leta reda på och öppna filen som heter
"update.htm" i USB-enheten.
Ò
Läs anvisningarna på skärmen och klicka på
knappen
Skicka
ID
.
Uppgraderingen hämtas till USB-minnet.
Ta
bort USB-minnet från datorn.
5.12.3 Överföra den hämtade
uppgraderingen till TV:n
Uppgraderingen för programvaran som hämtats till
USB-enheten måste nu överföras till TV:n.
ç
V
arning!
•T
a inte bort USB-minnet medan programvaran
uppgraderas.
Om det skulle inträffa ett strömavbrott under
uppgraderingen får du inte ta bort USB-minnet
från TV:n. TV:n återupptar uppgraderingen så fort
strömmen kommer tillbaka.
Sätt in USB-minnet i USB-uttaget på sidan av
TV:n
26
Fler funktioner i din TV
TV-men
y
U
ppg
raderin
g
av..
.
U
ppg
raderin
g
sass..
.
Lokala u
ppg
rader..
.
Ann
o
n
s
E
g
enska
p
e
r
In
s
t
a
ll
a
ti
on
U
ppg
raderin
g
av.
.
TV-in
st
ä
llnin
g
Inf
o
rm
a
ti
o
n
de
nn
a
..
.
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 26