Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 27

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

®
TV:n stängs av. Skärmen är svart i ungefär 10
sekunder. Vänta och tryck inte på strömbrytaren
B
på TV:n.
Ò
Uppgraderingen startas automatiskt. Vänta.
Uppgraderingen är klar när meddelandet
"
Operation successful
" (uppgraderingen har
slutförts) visas på skärmen.
Ta
bort USB-minnet från TV:n.
º
Tr
yck på
B
på fjärrkontrollen.
r
Obs!
Tr
yck endast en gång och använd inte
strömbrytaren
B
på TV:n.
TV:n stängs av. Skärmen är svart i ungefär 10
sekunder. Vänta.
TV:n slås på igen. Uppgraderingen har slutförts.
5.12.4 Kontrollera den nuvarande
programvaruversionen
Det går endast att uppgradera programvaran om
den nya tillgängliga versionen är en annan än den
som finns. Du kan kontrollera vilken
programvaruversion du har nu.
Välj
Uppgradering av programvara
på TV-menyn.
®
Tr
yck på
π
.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj
Information denna
programvara
.V
ersion och beskrivning av den
aktuella programvaran visas.
5.12.5 Uppgradering av programvara med
digital sändning (DVB-T)
Din TV kan kanske motta ny programvara
automatiskt från det digitala sändningssystemet.
Om ett meddelande om uppgradering visas på
skärmen bör du uppgradera programvaran direkt –
välj
Nu
.
Välj
Senare
om du vill få en påminnelse senare.
Välj
A
vbryt
om du vill avbryta uppgraderingen
(rekommenderas inte). Även om du avbryter
uppgraderingen kan du själv utföra uppgraderingen
genom att välja TV-meny > Uppgradering av
programvara > Lokala uppgraderingar.
Fler funktioner i din TV
27
SVENSKA
Operation Successful! Re
P
r
g
B
DEMO
OPTION
GUIDE
a
v
INPUT
j
b
q
MHEG
CANCEL
B
a
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 27